Onsdag kveld behandlet formannskapet et forslag da budsjettet skulle korrigeres etter Stortingets endelige budsjett.

«Det overføres en forholdsmessig andel av statlig overførte midler til AFO Larvik slik at virksomheten kan tilby 12 timers gratis kjernetid for første og andre trinnet. Overføringen og oppstart gratis kjernetid gjøres fra høsten 2023», var forslaget løftet av Høyres Rita Kilvær.

– I fjor innførte regjeringen 12 timers gratis kjernetid i SFO, Skolefritidsordningen, for førsteklassinger. I år innføres det samme for andreklassinger. Midlene er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole, noe som innebærer at kommunen får betalt for barna i målgruppen uavhengig av om de rent faktisk benytter seg av SFO-tilbudet, forklarer Kilvær.

Private holdt utenfor

AFO (aktiv fritidsordning) Larvik er et privat alternativ til vanlig SFO. De holder til på Fagerli og har kapasitet på rundt 50 barn fra første til og med fjerde trinn. Av dette antallet er rundt 33 første- og andreklassinger.

AFO henter og bringer elever fra skoler i Larvik, slik at tilbudet er tilgjengelig for mange. De har fokus på fysisk aktivitet og frisk luft. AFO har samme pris som ordinære SFO.

– I praksis får skolen overføringen også for de barna som går på AFO. For andre trinnet er overføringen 5,7 millioner kroner som i sin helhet overføres skole. Summen for 1. trinn som ble avsatt i fjor er i omtrent samme størrelsesorden. For at tilbudet til AFO skal være tilgjengelig for alle familier uavhengig av økonomi så er det ønskelig at AFO mottar sin andel av overføringen fra staten. Administrasjonen har opplyst at dette er anslagsvis 635.000 kroner årlig. Basert på en slik overføring vil virksomheten kunne innføre det samme tilbudet om gratis kjernetid, sier Kilvær.

Aktiv fritidsordning (AFO)

Ball lek, skiturer, skating, fotball, dans, lek, sykkelturer, skøyteturer, bandy, hinderløyper,tegning og sunn mat er bare noe av det de holder på med på AFO.

Aktiv fritidsordning (AFO) er et tilbud for 1.-4 klassinger i Larvik. De holder til på Fagerli på Nanset med skogen, fotballbaner og skiløyper som nabo. Fagerli skole ligger 250 meter unna. De henter fra andre skoler i Larviksområdet med egen AFO-bil.

Etter en stillesittende dag på skolen tar de barna med ut i frisk luft og aktivitet. Fysisk fostring gir mestringsfølelse og økt selvtillitt. Forskning viser at fysisk aktive barn gjør det bedre på skolen.

Flertallet vil ikke dele

Under behandlingen i formannskapet stemte kun Høyre, Fremskrittspartiet og Bedre Larvik for at også det private tilbudet skal få mulighet til å tilby tilsvarende gratis kjernetid for sine brukere, slik det skal være for kommunens tilbud.

Dermed beholder kommunen hele potten fra staten selv, om ikke flertallet endres i behandlingen i kommunestyret. Det er i alle fall håpet til både de ansatte og foreldre som har barn på AFO.

– Dette gagner ikke barna, sukker Cathrine Strand som er leder av den private fritidsordningen som fokuserer på mer fysisk aktivitet.

– Man velger å lage et skille, skyter mor Elise Fjellvik Næss inn.

Billigere å velge SFO

– Dette gir en besparelse på 1.500 kroner for foreldre med et barn her hos oss på AFO. Slik det gjør for de foreldrene som har barn på SFO, forklarer Strand videre.

Både hun og foreldrene snakker om at det er viktig at kostnaden er lik, så alle foreldre kan velge et alternativt tilbud til barn som ønsker, eller trenger mer aktivitet.

– AFO betyr mye for barna. Det er tilfredsstillende å være så mye ute, og at man møter barn fra andre skoler også, forteller Thea Kaupang Aspaas, som har en elev fra Mesterfjellet i denne ordningen.

– Min går på Fagerli, og gikk i barnehagen med hennes. Her får de koblet seg sammen igjen, påpeker Knut Leinæs, som også tror aktivitetsnivået på denne fritidsordningen gjør at barna blir flere år her enn på ordinær SFO.

Han er spesielt opptatt av at overføringen fra staten går til skolene for alle elever. Det handler om likhet og det handler om at alle foreldre bør ha mulighet til å velge en mer aktiv fritidsordning også.

Nå kan man få et skille fordi det gjennom kommunen legges opp til at foreldre sparer penger på å velge SFO.

Håpet til AFO er at flertallet i kommunestyret kommer til et annet vedtak. Man skal ikke se bort fra at en del politikere vil få høre fra dette miljøet før neste møte.