Situasjonen i Nordre Follo tidligere i år fortalte oss at Vinmonopolet ikke kan stenges, for da vil folk dra ut av sin kommune og bryte smittevernreglene, for å skaffe seg drikke. Mens enkelte skoler og fritidsaktiviteter blir stengt i landet, skal voksne i disse områdene kunne kjøpe alkohol til å nyte i hjemmet. Her oppstår det en situasjon som truer barnas trygghet, fordi familier i større grad er samlet, også når alkohol inntas. Samtidig viser statistikk at det har vært en stor økning i vold mot barn i året som har gått, noe som kan skyldes at familier er tettere på hverandre og at mer alkohol inntas i hjemmet. I 2020 var det ifølge Kripos, en økning på 36 prosent i alvorlige barnevoldssaker her i landet.

Jeg var lenge vært klar over at alkohol har en viktig posisjon i det norske samfunnslivet, hvor den nærmest har blitt noe hellig - som ikke skal reguleres. Likevel har den siste tiden fortalt oss at flere enn antatt har et alkoholproblem. Der det opprinnelig var snakk om 1-2 uker uten alkohol for mennesker i Nordre-Follo, ble det for mye for noen. Familier ble nødt til å være tett på hverandre hjemme, og barna hadde ikke noe fristed i fra alkoholen.

Folkehelseinstituttet anslår at 90.000 barn har minst en forelder som har misbrukt alkohol det siste året. Dette tilsvarer 8,3 prosent av alle barn under 18 år. Det betyr at det er et problem av et stort omfang, som må tas på alvor. Barn har en særegen beskyttelse gjennom menneskerettigheter og tas hensyn til på så mange områder i samfunnet, men når det gjelder noe så elementært som egen trygghet i hjemmet, har vi en lang vei å gå! Som voksne må vi ta ansvar som rollemodeller for barna våre, fordi dersom vi har et usunt forhold til alkohol vil det være sannsynlig at også barna våre får det.

Selv studerer jeg sosialt arbeid, hvor vi får et innblikk i samfunnets skyggesider. De sidene ved samfunnet som kan være vanskelig å oppfatte, men er utrolig viktig å ta tak i. Her har vi hørt flere virkelige historier om alkoholen som ødelegger for både den rusavhengige og de pårørende. Det er menneskers liv det er snakk om, og det er på tide å berøre det som har blitt helliggjort.

Ifølge NHI viser undersøkelser at cirka 10 prosent av voksne i Norge drikker på en måte som medfører stor risiko for helseskade og avhengighet (alkoholisme). Disse ti prosentene drikker halvparten av all alkohol som konsumeres i Norge. Hvordan tror dere dette påvirker dem selv, familie og venner?

Vi i KRFU ønsker å være en tydelig stemme for sårbare familier, og ser at mange voksne trenger et lavterskeltilbud til hjelp for sitt alkoholproblem. Samtidig mener vi at alle barn og unge skal ha mulighet til å ha en fritidsaktivitet, for å ha et trygt sted der de møter og blir sett av andre voksne. Skoler og fritidsaktiviteter er utrolig viktige arenaer for sosialt samvær og kan være en "frisone" i en vanskelig hverdag.

Vi er nødt til å ha en mer restriktiv alkoholpolitikk når det kommer til tilgang og pris, for det skal lønne seg å velge alkoholfritt. Derfor oppfordrer jeg norsk næringsliv og politikere til å ta dette på alvor, og tørre å gjøre upopulære politikk til det beste for mennesker og samfunnet. Menneskers trygghet bør trumfe både økonomisk vekst og menneskers behov for nytelse. Hva var flertallets reaksjon på røykeloven da den kom, og hvilke virkninger ser vi av den i dag? Det er ikke populisme som er svaret på langvarig god alkoholpolitikk!

Alkoholen må ikke få bestemme viktige samfunnsspørsmål, der den ender opp med å trumfe barnas trygghet, slik den gjør nå. Vi må gjøre alkoholen mindre attraktiv, og den jobben begynner nå!