Politikk eller folkehelse?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er aktuelt å spørre de politiske partier om deres forhold til folkehelse. De som bruker kunnskap som sitt utgangspunkt, også i sammenheng med ruspolitikk, bør vite at tilgjengelighet og priser er de viktigste faktorer for å begrense rusproblemer (Se WHO). For politiske partier bør det være et mål å gjøre rusproblemene i samfunnet mindre, ikke legge til rette for at de skal bli større.

Det er et betydelig antall sykehusinnleggelser i Norge pga. alkoholbruk. FHI skriver at tallet minst er 4480 årlig. Da er ikke innleggelser pga. vold og ulykker medtatt. Alkohol er årsaken til store helseproblemer som hjerte- og karsykdommer, kreft og leverskader.

Hva prioriterer de politiske partier?

Regjeringspartiene har i denne perioden vært enige om at hovedlinjene i alkoholpolitikken skulle ligge fast. Men når Høyre nå har lagt fram sitt partiprogram, ser det ut til å ha gått i glemmeboka at alkoholpolitikken skal være kunnskapsbasert. Det ser ut til å være glemt at Verdens helseorganisasjon gir klar beskjed om at lettere tilgang og lavere priser gir et høyere forbruk – og økte problemer. I stedet blir kommersielle interesser viktigere enn folks helse og viktigere enn trygg oppvekst for barn og unge.

Det er trist at et antatt ansvarlig regjeringsparti kan foreslå lavere alkoholavgifter, å tillate å drikke alkohol på offentlig sted, å utvide salgstidene for alkohol i butikk til klokka 23 og å holde Vinmonopolet åpent til klokka 20 på hverdager og lørdager. Hvis dette ikke er korttenkt populisme, så er det i hvert fall et knefall for kommersielle hensyn. Erfaringene viser at reduserte avgifter betyr økt forbruk. Kanskje er det det som er hensikten? Men økt alkoholbruk betyr også flere helseskader og andre problemer. Aller mest rammer sårbare grupper i samfunnet.

Å utvide salgstidene for alkohol har samme virkning. Det vil gi flere alkoholrelaterte dødsfall, mer vold, flere ulykker og økt sykefravær. Om det er et mål å øke ulikhetene i samfunnet, så er dette et håndfast bidrag. Erfaringsmessig er det folk med lav sosioøkonomisk status som rammes aller hardest.

Heldigvis viser forskningen at andelen i befolkningen som støtter restriktive tiltak er høye. Det gjelder også at det ikke skal være tillatt å drikke alkohol på offentlig sted. Parker og andre fellesarenaer må kunne oppleves som trygge for alle, ikke minst for barn og unge. Vi håper at de nevnte forslagene i Høyres program vil møte sterk motstand, for regningen vil slå inn i den enkelte kommune.

Det er ikke alltid lett å tallfeste verdien av å forebygge, men det er der de største gevinstene ligger. Vi kan ikke reparere oss ut av rusproblemene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.