Gå til sidens hovedinnhold

Politikk og pandemi

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den økonomiske politikken under pandemien øker klasseskillene.

Dette innlegget skal ikke handle om hvor mye av samfunnet som skal stenges ned – og om hvor lenge. Det er viktig med en fortløpende diskusjon om dette, men det står fast at strategien for bekjempelse av viruset har vist seg mer vellykket hos oss enn i veldig mange andre land. Innlegget skal isteden handle om hvordan pandemien på en problematisk måte tydeliggjør og forsterker utviklingstrekk og konflikter som fins fra før. Noe av det som lenge har sett ut til å ha vært en suksessoppskrift i Norge med strenge men tillitsbaserte tiltak, undergraves når det under honnørordene om fellesskap og dugnad skjer en systematisk omfordeling til fordel for slike som har mest fra før.

De mest statsskeptiske i næringsliv og politikk har nå vist seg som de sterkeste tilhengerne av en aktiv stat, som med hundrevis av milliarder kroner av folks skatte- og oljepenger, skal ordne opp for dem. Offentlig støtte for å redde arbeidsplasser «over kneika» er nødvendig, men det er forkastelig at de som mottar støtte samtidig insistere på å ta ut utbytte til egen berikelse. Regjeringa har gitt dem et sugerør i statskassa, og vi hører ikke lenger noe om at markedet skal rå, eller at de skryter at de sitter godt i det fordi de har vært villig til å ta risiko. Fem av storselskapene mottok like mye koronastørre som 27 000 småbedrifter. Flere av dem betaler ikke skatt. Johan H. Andresen sier at Ferd økte verdien med 6,1 milliarder kr. i fjor – dvs. ca. 30 000 kr. på hver av de 205 700 som i følge NAV nå er helt arbeidsløse. Det blei 21 nye milliardærer i Norge i 2020. Også store eiendomsbesittere med mange leiligheter til utleie, har fått koronastøtte til å dekke faste utgifter. Resultatet har blitt at færre leiligheter i storbyene kommer på salg eller at det er mer lønnsomt å la leiligheter stå tomme enn å sette ned prisene. De blå som til vanlig insisterer på «treffsikkerhet», argumenterer med tillit når de forsvarer støttetiltak til næringslivet som nærmest roper på misbruk. Vel verdt å merke seg for dem som har ventet lenge på arbeidsledighetstrygd eller annen støtte de har krav på fra NAV.

Vi hører ingenting om at den delen av næringslivet som har tjent ekstra mye i disse koronatider, bør støtte de bedriftene som sliter pga. pandemien. Rødt på Stortinget vant ikke fram med forslag om utbyttestopp for bedrifter som mottok koronastøtte. Nå foreslår vi at de bedriftene som har tatt ut koronastøtte i utbytte bør ilegges en særskatt. Vi kjempet lenge forgjeves for at de permitterte og arbeidsløse skulle få feriepenger til sommeren, men fikk til slutt gjennomslag. Det må være et krav til ei ny «rødgrønn» regjering at den går inn for utbytteskatt.

Foretaksmodellen i sykehusene er inspirert av markedsliberalisme og «New Public Management». Den har gitt mangel på intensivplasser, og innskrenket kapasitet gjør at samfunnet ikke tåler mange alvorlig syke. Problemene forsterkes av at sykepleiere og andre i førstelinjetjenesten skal «heies på», men ikke få økt lønn, noe som kunne rekruttert flere til nødvendige jobber. Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn har økt under pandemien, og NHO har forlangt reallønnsnedgang neste år.

Et felles arbeidsmarked i EØS har gitt norske kapitalister muligheter til å utvikle «sosial dumping» som forretningsmodell. Det er veldig bra for det norske samfunnet at arbeidsinnvandrere gjør mange viktige oppgaver. Men det er ikke bra at arbeidsgivere gir dem dårlige lønns- og arbeidsvilkår, som gjør at folk med tariffavtale fortrenges, og at viktig kompetanse ikke overføres til yngre generasjoner i Norge. Under pandemien har vi sett hvor ekstremt avhengig deler av produksjonen og velferdstjenestene er av arbeidspendlere utenfra. Regjeringa forverret situasjonen kraftig da den sto på pinner for næringsinteresser som presset på for å unngå strengere kontroll mot «importsmitte».

Virusspredningen må møtes med stort alvor, men det må også det «ulikhetsviruset» som har fått spre seg og bli sterkere under pandemien.

Kommentarer til denne saken