Mille-Marie Treschow ble ikke æresborger

Et enstemmig kommunestyre fulgte rådmannens innstilling og vedtok ikke innbyggerforslaget fra Helga Lotherington Fager-Botnen.