Så er det avgjort: Alle Bane NORs alternativer legges ut på høring.

Voteringene er gjort: Et enstemmig kommunestyre har bestemt at både Kongegata og Indre havn legges ut på høring.