Mens staværinger kan føle seg snytt, kan folk i Lardal og på Østre Halsen glise bredt

De som tilhører Stavern valgkrets burde hatt 5-6 representanter i kommunestyret, men må nøye seg med MDGs Hallstein Bast. Samtidig har både Lardal og Østre Halsen 4 representanter «for mye», hvis man legger antall stemmeberettigede i hver krets til grunn.