Kristins familie skal likevel få voldsoffererstatning - men det vil ta lang tid

FÅR ERSTATNING: Ikke over: Roar Juel Johannessen og Anne Langås har kjempet for rettferdighet etter at datteren Kristin ble drept i 1999. Nå får de likevel voldsoffererstatning.

FÅR ERSTATNING: Ikke over: Roar Juel Johannessen og Anne Langås har kjempet for rettferdighet etter at datteren Kristin ble drept i 1999. Nå får de likevel voldsoffererstatning. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Roar Juel Johannessen og familien kunne tirsdag med lettelse konstatere at de likevel får voldsoffererstatning etter at datteren ble drept i 1999.

DEL

Bakgrunnen for saken at de nå likevel får erstatning er at tre representanter fra Arbeiderpartiet, blant annet Maria-Karine Aasen-Svensrud fra Vestfold, i desember fremmet et forslag om å endre reglene for utbetaling av voldsoffererstatning.

I saker som det tar lang tid å behandle i rettssystemet, slik som Kristin-saken, mente de det var urimelig at det var en foreldelsesfrist etter ugjerningen, og ikke etter en eventuell dom.

Derfor fremmet de et forslag for Stortinget om at det er dommen som skal være den datoen loven følger, og at lovendringen skal gis tilbakevirkende kraft.

Under onsdagens behandling i Stortinget kom Kjell Ingolf Ropstad med et endringsforslag på vegne av Kristelig Folkeparti. Dette ble vedtatt. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 9 sikre at voldsoffererstatningsordningen omfatter voldsofre fra eldre saker og gjenopptakelsessaker.

Dermed får nå familien Juel Johannessen voldsoffererstatning likevel, selv om det fortsatt vil ta lang tid.

Det nye lovverket vil trolig ikke være på plass før til høsten, og familien Juel Johannessen kan nok ikke regne med å motta erstatningen før tidligst et stykke ut i 2019.

– Lettet

– Vi er veldig lettet, sier Roar Juel Johannesen til NRK etter avgjørelsen.

Den skulle ha blitt tatt allerede 20. mars, men da ble saken utsatt i Stortinget, og kom opp igjen i dag.

- Vi må være godt fornøyd med dagens vedtak, som har vært godt fulgt opp av justiskomiteens leder Lene Vågsli og hennes rådgiver Astrid Bergstøl, sier Juel Johannessen til Østlands-Posten.

Han er imidlertid ikke imponert over den ferske justisministeren, Tor Mikkel Wara.

- Han ser ut til å følge sin forgjenger i denne saken, men KrFs forslag ble til slutt enstemmig vedtatt.

Ønsker staten skal forskuttere

I forkant av behandlingen i Stortinget sa Juel Johannesen dette:

– Det er politisk vilje til å endre loven. Alle partier er enige om at det må ryddes opp i regelverket for voldserstatning, men det virker som om det ikke sømmer seg at partiene skal stemme likt, sier Juel Johannessen som har vært på Stortinget og snakket med samtlige partier i forkant av behandlingen.

– Vi får gehør for vårt syn, og alle er enige om at slik det er nå kan vi ikke ha det. Men jeg er redd for at lovendringene stemmes ned, sier han.

I 2001 fikk familien Juel Johannessen 200.000 i voldsoffererstatning for drapet på Kristin. I lagmannsretten ble Kristins drapsmann sommeren 2016 dømt til å betale familien over fire millioner kroner, et beløp familien ønsker at staten skal forskuttere.

Det har familien fått avslag på siden de allerede hadde fått utbetalt 200.000 kroner, det som den gangen var maksbeløpet du kunne få. Daværende justisminister Sylvi Listhaug mente også at lovendring med tilbakevirkende kraft ville få flere uheldige virkninger.

Høyre og Fremskrittspartiet stemte mot forslaget i justiskomiteen i mars, og mente at saken måtte utredes ytterligere.

På Stortinget tirsdag sa Solveig Horne fra Høyre at de støtter forslaget fra KrF.

LES OGSÅ: Ingen ny runde i Kristin-saken

Artikkeltags