– De eldre fortjener det beste vi kan gi dem

KRF-KANDIDATER: Dorthe Kyvik Bårnes (t.v.), Olaf Holm og Helge Ivar Vågen.

KRF-KANDIDATER: Dorthe Kyvik Bårnes (t.v.), Olaf Holm og Helge Ivar Vågen. Foto:

Larvik KrF er ikke i tvil. Eldreomsorgen trenger et løft, og den trenger det nå.

DEL

– Det er rett og slett ikke forsvarlig å kutte mer innenfor denne sektoren. Det sier jo egentlig sitt når man ikke engang har råd til å fortsette å abonnere på lokalavisa på sykehjemmene. Da er grensa nådd, og vel så det, sier Olaf Holm (51).

KrFs ordførerkandidat tar imot ØP i det trivelige utearealet på sykehjemmet i hjembygda Kvelde. 2.-kandidat Dorthe Kyvik Bårnes (53) og 3.-kandidat Helge Ivar Vågen (49) er også på plass.

De tre lover at dersom man velger KrF, så velger man også et parti som vil jobbe for at de eldre skal få tilbringe alderdommen ikke bare i trygge og gode omgivelser, men også for at de skal kunne bo i en omsorgsbolig eller sykehjem i nærheten av hjemstedet.

– KrF vektlegger svært høyt de eldre i samfunnet. Dette er mennesker som har arbeidet et langt liv, forsørget seg og sine, og som fortjener det beste vi kan gi dem. Det er viktig å kunne ha familie, venner og omgangskrets rundt seg også når man ikke lenger kan bo hjemme. Det vanskeliggjøres om en fra Kvelde plasseres på et sykehjem i for eksempel Helgeroa. Derfor er vi opptatt av at det skal være tilstrekkelig med sykehjemsplasser og omsorgsboliger der folk bor, sier Holm – og trekker fram nettopp Kvelde som et godt eksempel på dette.

(Saken fortsetter under bildet.)

TENKER LOKALT: Det skal være tilstrekkelig med sykehjemsplasser der folk bor, mener Holm, Bårnes og Vågen, her utenfor Kvelde sykehjem.

TENKER LOKALT: Det skal være tilstrekkelig med sykehjemsplasser der folk bor, mener Holm, Bårnes og Vågen, her utenfor Kvelde sykehjem. Foto:

Vil ha enda flere frivillige

Her er nye omsorgsboliger under konkret planlegging, blant annet takket være press fra KrF.

– Dette har vi kjempet for, og nå er prosjektet kommet så langt at interessenter kan sette seg på liste for å kjøpe. Det er vi selvfølgelig strålende fornøyde med, smiler Holm.

Bårnes peker på viktigheten av innsats fra frivillige, og at behovet for frivilligheten bare vil øke innenfor eldreomsorgen i årene framover.

– Vi er nødt til å jobbe for at frivilligheten opprettholdes og økes, og da er jeg helt sikker på at det vil være lettere å få folk engasjert i frivillig arbeid når de kjenner dem som er på sykehjemmet.

(Saken fortsetter nedenfor.)

Ti spørsmål – KrF

1. Hvis kommunestyret vedtar noe i jernbanesaken som ditt parti er uenig i, vil dere respektere vedtaket uansett utfall av valget?

– Jernbanesaken har vært diskutert i flere år, og vi mener at det nå er tid for å ta en avgjørelse. Larvik KrF vil respektere kommunestyrets vedtak.

2. Kan det bli aktuelt for dere å stemme for nye skolenedleggelser i den kommende perioden, hvis rådmannen foreslår det?

– KrF ønsker å opprettholde barneskoler der barna bor. Det har vært flere runder med spørsmål om skolenedleggelser de siste årene. Skolene trenger nå ro og forutsigbarhet, slik at de kan konsentrere seg om innholdet i undervisningen.

3. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Larvik kommune skal være en attraktiv kommune å etablere seg i, både for boligsøkere og næringsliv. Kommunen skal oppleves som en kommune som gjør hva man kan for de som ønsker å etablere seg. Plan- og byggesak i kommunen har en svært viktig funksjon i denne sammenhengen.

4. Bør kommunen vurdere å samarbeide med private aktører for å løse utfordringer innenfor helse og omsorg?

– Larvik kommune må gjerne samarbeide med ideelle aktører, frivillige lag, foreninger og organisasjoner. De gjør en stor innsats som vi ikke klarer oss uten. Kommunen bør også legge til rette for at flere kan engasjere seg i frivillig arbeid, blant annet gjennom Frivilligsentralen, barn- og ungdomsarbeid og i miljøskapende arbeid for eldre.

5. Hvordan bør Larvik sentrum utvikles, og hvor skal egentlig sentrum ligge?

– Larvik KrF mener det er viktig for kommunen at vi har et levende sentrum med et bredt tilbud av handel, kultur og spisesteder. Dette gjelder både for Stavern og Larvik. Sentrumsutviklingen i Larvik bør konsentreres rundt Indre havn, sjøfronten og Torget.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– KrF var pådriver for at Larvik kommune i dag har stillingen som migrasjonsrådgiver. Dette ser vi på som en viktig funksjon. Videre mener vi det bør satses enda mer på norskopplæring slik at innvandrerne kan komme i jobb og aktivitet.

7. Er eiendomsskatt en mulig løsning på Larvik kommunes økonomiske utfordringer?

– For Larvik KrF er det ikke aktuelt å innføre eiendomsskatt.

8. Er bompenger en måte å finansiere en ny trafikkløsning i Larvik på?

– Larvik KrF tror ikke bompenger vil være positivt for Larvik sentrum.

9. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– Det viktigste er å få gjennomslag for mest mulig KrF-politikk. Valgresultatet vil vise hvordan styrkeforholdet blir i det nye kommunestyret. Per i dag ser vi for oss at vi kan samarbeide med flere partier, for eksempel Høyre, Frp, Venstre og Senterpartiet.

10. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Det får vi komme tilbake til når vi har fått valgresultatet.

Kommunal kontantstøtte

På slutten av 90-tallet innførte regjeringen Bondevik kontantstøtten. En ordning som var, og fortsatt er, omdiskutert. Siden er støtten for 2-åringer blitt fjernet, men nå vil Larvik KrF å innføre en kommunal kontantstøtte for barn i denne alderen.

– Vi vil arbeide for at dem som ønsker å la barna være hjemme i denne tidlige fasen av livet, skal få 4.000 kroner i måneden i økonomisk støtte. Ingen kjenner barna bedre enn foreldrene, og for noen barn er det absolutt best å være hjemme med mor og far de første årene av livet. Ikke alle barn er klare for barnehage verken når de er ett eller to år, sier Olaf Holm.

Helge Ivar Vågen er klar på at kontantstøtteordningen på ingen måte har utspilt sin rolle som et alternativ til barnehage her til lands.

– Det finnes tall som viser at det er rundt 60 prosent av småbarnsforeldrene som faktisk bruker kontantstøtten. Så den er fortsatt ganske populær, sier 49-åringen, som er kumulert på partiets valgliste bak Holm og Bårnes.

Imot skolenedleggelser

Fritidskortet, etter modell fra Island, er et annet tiltak som KrF mener vil bidra positivt for vennskap, forebygging og inkludering. Tanken er å dele ut kortet, med en verdi på 3.500 kroner, til alle barn mellom 6 og 18 år. Fritidskortet skal kunne brukes til å kjøpe fritidsaktiviteter innen idrett, musikk eller kunst.

– Alle skal kunne få være med på fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi, sier Holm.

Og om noen skulle være i tvil: KrF er imot nedleggelse av skoler og barnehager ute i lokalsamfunnet.

– Vi mener at barneskolene og barnehagene skal være der folk bor. Vi har blant annet kjempet aktivt mot nedleggelse av Valby og Varden barnehager, og det vil vi fortsette med, lover ordførerkandidaten.

– Vi tenker at det er bra med variasjon i eierform også. At vi har både kommunale og private barnehager, i tillegg til ideelle, sier Vågen.

Næringsliv er et annet fokusområde for kristendemokratene i KrF. Men skal næringslivet blomstre, må Larvik være en «ja-kommune», mener de tre listetoppene.

– Hvis kommunen skal ha et godt tjenestetilbud, er vi avhengige av inntekter og økonomi til å dekke dette. Larvik kommune skal være en attraktiv kommune å etablere seg i, både for boligsøkere og næringsliv. Kommunen skal oppleves som en kommune som gjør hva den kan for dem som ønsker å etablere seg her. Her har særlig plan- og byggesaksavdelingen en viktig rolle, fastslår Olaf Holm.

Tre på topp

NUMMER 1: Olaf Holm er KrFs ordførerkandidat i Larvik.

NUMMER 1: Olaf Holm er KrFs ordførerkandidat i Larvik. Foto:

NUMMER 2: Dorthe Kyvik Bårnes.

NUMMER 2: Dorthe Kyvik Bårnes. Foto:

NUMMER 3: Helge Ivar Vågen.

NUMMER 3: Helge Ivar Vågen. Foto:

Artikkeltags