Bergeløkka – opp som en løve og ned som en skinnfell!

Av
DEL

Meninger 

Vi er glade for tilsvaret fra Bedre Larvik, det viser at Bergeløkka er et ubrukelig alternativ som bare brukes til stemmefiske. Bedre Larvik bekrefter i sitt tilsvar at traseen skal gå på en bred viadukt gjennom Bøkeskogen. Akkurat der det nå jobbes med å rive viadukten til gamle E-18 og der det om få uker blir plantet tusenvis av trær for å gjenskape og utvide skogen ned mot Kilen. Å plante nye trær er en del av reguleringsplanen for nye E-18. Det betyr at togtraseen vil gå GJENNOM denne «nye» delen av Bøkeskogen, og det vil på nytt ødelegge hele samspillet mellom Kilen og skogen. Når en slik trasé skal anlegges må skogen raseres langs hele traseen for at anleggsmaskinene skal komme til. Det vil ta mange, mange år før det vokser til igjen og skape en ugjenkallelig barriere i mange tiår. Bøkeskogen eies og drives av Staten basert på en forvaltningsplan som kontrolleres av Fylkesmannen i Vestfold og den håndteres på linje med en nasjonalpark. Politikerne i Larvik kan ikke bare vedta å gjøre store inngrep i Bøkeskogen uten at dette blir godkjent av disse. Det lukter sterke innsigelser lang vei av forslaget til Bedre Larvik. Vi snakker om Norges første og eldste offentlige friområde, et nasjonalt kulturminne og Larviks stolthet og rekreasjonsområde nummer en!

Vi er glade for at Bedre Larvik innrømmer at deres trasé ikke har en god løsning for sammenkobling med en av Larviks viktigste og mest verdiskapende aktiviteter,- logistikk og transport via Larvik Havn. Bedre Larvik foreslår en flere kilometer lang tunnel under store deler av østre og nordre Larvik for å koble seg til havnesporet. De sier selv at dette blir så dyrt at Larvik kommune aldri vil kunne bekoste det, og at Bane NOR ikke vil ta ansvar for det. Det er jo helt utrolig å hevde at siden gods på bane ikke var lønnsomt for CagoNet i fjor, så er havnespor ikke viktig eller fremtidsrettet. Det sier de i en tid der en hel verden jobber med å få til mer miljøvennlige transportløsninger og Larvik Havn allerede er en viktig regional havn. Med trasé under byen og stasjon i Kongegata har man en langt enklere problemstilling. Ved å koble seg på det eksisterende sporet ned til havna er løsningen på plass.

Bedre Larvik mener de vet bedre enn Vegvesenet, og at en av de undertegnede fabulerer. Har dere tenkt over hvorfor E-18 går så dypt der den svinger seg ned UNDER vannivået i Farris og går i kurve i en dyp fjelltunnel opp til Bommestad? Bedre Larvik klarer nemlig å legge sitt forslag i tunnel der Vegvesenet IKKE fant fjell til nye E-18. I tidlig fase skulle Vegvesenet passere Breimyr ved Vestmarkaveien. Her ville Vegvesenet legge E-18 på bru på grunn av veldig dårlige grunnforhold (men tross alt myr), og her har Bedre Larvik lagt en FJELL-tunnel! På Månejordet er det kvikkleire og Vegvesenet vurderte mange metoder for hvordan de skulle klare å bygge E-18 i miljøtunnel der.

Det er Bedre Larvik som fabulerer når de postulerer at det er fast fjell der de foreslår tunnel og at det kan bygges jernbane i kvikkleire. Når de vil at Larvik skal slåss mot Staten for å få sporene GJENNOM et nasjonalt verneområde der Staten nå har brukt svært store beløp av hensyn til Bøkeskogen. Og i tillegg legge en ca. 3 km lang fjelltunnel (om de finner fjell?) til mange, mange hundre millioner under Larvik for å koble seg på havnesporet, et spor Larvik kommune selv skal bekoste.

Heldigvis endte hele E-18 i lang dyp fjelltunnel forbi Larvik og Bøkeskogen. Den muligheten finnes ikke for Bedre Larviks forslag til trasé. Derfor er Bergeløkka er historien om valgkampsaken som gikk opp som en løve og kom ned som en skinnfell.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags