Gratulerer!

Av
DEL

Meninger

  • Du som er her, født i Norge eller kommet flyttende hit – VI, DU OG du har trukket vinnerloddet, vunnet både lotto, v6 og tipping... Vi vant gull-loddet.

I Norge/Norden lever vi et beskyttet liv, fjernt fra krig, uro og store naturkatastrofer, med relativt stabile værforhold. Hva gjorde jeg som har fortjent dette?

  • Jeg har rett og slett vært usedvanlig heldig. Så heldige er ikke de jordas befolkning forøvrig. Syria alene har ca 10 mill. Mennesker på flukt, både i landet og ut av landet. Totalt var 65,3 millioner mennesker på flukt i 2015.
  • Vi viser solidaritet – forhåpentligvis ikke bare i dag – solidaritet ( samhørighet, samhold mellom individ og grupper) Vi har, med våre erfaringer, ingen forutsetning for å kunne sette oss inn i disse menneskenes nød.
  • Så vi må ta en bestemmelse, Vi må bestemme oss for at vi vil være der for mennesker i nød, mennesker på flukt. Vi vil utgjøre en forskjell !
  • KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Målet med politikken er å tilrettelegge for et best mulig samfunn for alle, uavhengig av tro.
  • Nestekjærligheten og menneskeverdet tilsier en solidaritet som er mer radikal enn den som kommer fra rettferdighetshensyn alene. Kristendemokratisk solidaritet handler om en vilje til å verne alle menneskers liv, frihet og verdighet. Dette er uavhengig av geografisk avstand, farge, etnisk bakgrunn og livssyn - KrF har jobbet og vil fortsatt jobbe for en human politikk for asylsøkere og mennesker som er på flukt. Alle skal regnes med i fellesskapet, vi er forpliktet til å stå opp for sårbare og undertrykte mennesker og til å strebe etter sosial rettferdighet.

Dette har vi bestemt oss for. Utfordringen får du nå; Hva har du bestemt deg for? 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags