Venstres valg

Av
DEL

Meninger«Ble dolket i ryggen» er Østlands-Postens overskrift fra Venstres nominasjonsmøte. Hallstein Bast ble ikke dolket i ryggen, men falt snarere for eget grep og manglende fingerspissfølelse, om en skal bruke billedlige uttrykk.

Nominasjonskomiteen hadde av forskjellige grunner foreslått hele seks kumulerte, valglovens maksimale antall. Det er svært uvanlig at et lite parti gjør dette, og harmonerer dårlig med Venstres stortingsvalgprogram om at det ved alle valg skal være mulighet til å påvirke personsammensetningen.

Forslaget innebar i realiteten at velgerne bare fikk en «elitegruppe» på seks kandidater å velge mellom Forslaget fikk da også svært liten tilslutning på nominasjonsmøtet. Hallstein Bast og Erik Seierstad, som selv ville ha fordel av det, var av de få som støttet forslaget.

Magdalena Lindtvedt, markert kommunestyremedlem og leder av Vestfold Venstre, ble enstemmig valgt på kumulert førsteplass. Venstre i Larvik er i stor framgang med mange aktive medlemmer. Det er ikke merkelig at nominasjonsmøtet ville ha lokallagsleder Kari-Lise Rørvik på andreplass, vel og merke ukumulert. Hun er også første vararepresentant til Stortinget – (der hun måtte rett på talerstolen i spørretimen første gang hun møtte).

Med Hallstein Bast på tredjeplass ville dette blitt ei valgliste med stor appell. Dessverre oppfattet Hallstein Bast nominasjonsmøtet som mistillit til seg og trakk seg fra lista. Han forlot nominasjonsmøtet i sinne og skuffelse uten en gang å høre på innlegg om ham og tredjeplassen. Kort etter kunne en lese på op.no at han hadde trukket seg og meldt seg ut av Venstre. Hans opptreden har gjort stor skade for Venstre og den kommende valgkampen. Ut fra uttalelser til ØP nå synes det som at han ikke har tatt dette inn over seg.

Hallstein Bast har gjort en stor innsats for Venstre i lokalpolitikken og har fått være både komiteleder, formannskapsmedlem og varaordfører. Med fem perioder og tyve år i kommunestyret er det ikke unaturlig at det det blir en viss politikerslitasje. Ved siste kommunevalg ble han for andre gang sittende som enmannsgruppe.

Hallstein Bast burde derfor være den første til å forstå at det trengs fornyelse og drahjelp. Han bør nå bruke sine kunnskaper og sin lange kommunalpolitiske erfaring til å være mentor og bidra med kunnskapsdeling og politikk i valgkampen for de som skal være med å forme Larvik i framtida. Ikke minst bør han være med på å profilere Venstres nye ordførerkandidat. Da kan han ikke selv fortsette som Venstres frontfigur, men ta konsekvensene av de valg han har gjort og la Magdalena Lindtvedt overta som gruppeleder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags