«Best ever» kunne politisjef i Sogn og Fjordane Arne Johannesen si om politiets år i 2020. Alt er nemlig ikke så galt som Senterpartiet skal ha det til. Vi har gått fra 1990-talls politiet til 2021-politiet med regjeringens politireform.

Verden endrer seg, enten vi vil eller ikke. Kriminaliteten endrer seg med den, blant annet fordi verden har blitt mye mer digital. Da må vi henge med i timen, ikke tviholde på gamle metoder fordi vi alle helst skulle hatt verden sånn verden var da vi vokste opp. Det er bakgrunnen for satsingen på politiet de siste årene, og politireformen gir nå resultater. Som konservativ er ikke jeg den som går først i «endringstoget». Men skal vi holde Norge trygt og godt, må vi følge med i tiden. Senterpartiet tar til orde for å reversere satsingen på politiet. Det vil gjøre oss dårligere rustet til å håndtere moderne kriminalitet.

Det har tatt tid å omstille en hel etat, men nå er vi på god vei. I 2020 nådde vi målet om 2 politifolk per 1000 innbygger. Det var veldig viktig, ikke bare for beredskapen i Norge, men for fortsatt satsing på Politihøyskolen i Stavern. Med politireformen begynte vi å måle politiets responstid i tre kategorier avhengig av hvor i landet man er. Nå oppfyller politiet responstidkravene i alle tre kategorier. Det er fantastisk!

Innbyggerundersøkelsen for 2020 forteller oss at vi nordmenn har skyhøy tillitt til politiet, dette til tross for en omfattende reform. Politiet har fått nye patruljebiler, nye helikoptre, de er mer synlige på nett der mye kriminalitet skjer, og de etterforsker saker raskere med nytt teknisk utstyr. Dette er slik et politi skal være i 2021. Det handler ikke om det sitter en person på et lensmannskontor eller ikke. De kriminelle er sjelden innom lensmannskontoret. Politiet må være der de kriminelle er.

Senterpartiet har fra dag èn vært med på å snakke ned en helt nødvendig reform, og fortsetter med det gjennom innlegg her i Østlands-Posten. De ønsker, som vanlig, ikke endring, skriver de mens de lar seg avbilde smilende på besøk i Stavern. Men vi må forholde oss til realitetene. Paradoksalt nok lar Senterpartiet seg avbilde foran Politihøyskolen i Stavern. Stedet hvor vi utdanner fremtidens politifolk, de som skal møte den nye hverdagen hvor kriminelle er mer innovative, mer digitale og bruker nye metoder. Det hjelper ikke med tommel opp på et bilde når SP snur tommelen ned for opprusting av politiet.

I sommer hadde jeg møte med alle politimesterne i Vestfold. De er tydelige på at det var behov for en satsing på og modernisering av politiet, og er glade for det. Jeg fikk også være med ut på patrulje. Det var nyttig og lærerikt, men politireformen er ikke perfekt. Vi må fortsatt jobbe for å gjøre ting bedre. Behovet for satsingen vi har gjort har vært tydelig, og vi må satse videre for å gjøre Norge tryggere.

Vi husker alle de nedslående rapportene etter 22. juli tragedien. Vi var rett og slett ikke godt nok rustet. Nå har regjeringen fulgt opp og satset blytungt på politiet så vi er tilpasset dagens kriminalitet. Senterpartiet har ikke ønsket å lytte til fagekspertisen. Ikke skriver de hva de selv ønsker med norsk politi heller, de er bare mot endring. Det er stort sett krisemaksimering og nedsnakking av arbeidet som har blitt gjort ute i politidistriktene. Nylig foreslo Senterpartiet også å legge ned Politidirektoratet. Dette er en veldig dårlig idé. Vi trenger en nasjonal politiledelse i Norge som samordner politiet, og som sikrer oss like polititjenester i hele landet. Politidirektoratet har også et viktig senter som overvåker beredskapsressursene våre 24/7 og som koordinerer oss dersom en krise skulle oppstå. Dette må vi ta vare på, ikke legge ned.

Senterpartiet hevder at politiet er borte fra norske kommuner. Det er ikke riktig. Vi har ansatt over 2100 flere politifolk ute i politidistriktene. Store deler av politiet har mer tid til å patruljere ute etter at flere lensmannskontor ble slått sammen. De slipper å oppfylle krav om kontortid. Nå kan de fleste anmeldelser kan gjøres digitalt, våpensøknadene blir elektroniske, og det er mindre behov for små lensmannskontor med korte åpningstider som driver med papirarbeid. Politiet må være ute der kriminaliteten skjer, ikke på kontorer.

Det store spørsmålet som gjenstår er hva som skjer med politiet hvis Senterpartiet får bestemme. Skal politireformen reverseres? Skal politiet tilbake til kontorpulten fremfor å være ute? Skal vi slutte å jage overgripere på nett? Skal den nasjonale beredskapen i politidirektoratet legges ned? Høyre mener det har vært viktig med en tung satsing på politiet, men at vi nå skal gi politiet ro etter noen år med omstilling. Vi vil ikke tilbake til 90-tallspolitiet i 2021, vi vil gjøre Norge tryggere.

Lene Westgaard-Halle

Stortingsrepresentant (H)

Larvik