Putin er en satan og derav årsak til mye djevelskap. Men å beskylde han for Europas energikrise er et bomskudd. Det var EU som ikke ville handle gass fra et regime som gikk til krig mot Ukraina. Som er helt forståelig. Men det var altså ikke Putin som først stengte kranene.

EU med Tyskland i ledelsen, inklusiv Norge er selv direkte skyld i den energisituasjonen vi har i dag. – Å stenge ned de tyske atomkraftverkene, (kullkraftverkene er allerede nedstengt) for deretter å skru igjen gasskranene fra Russland i håp om at solenergi, vindkraft og vannkraft fra Norge skal kompensere for det nevente bortfallet. Viser at vi ikke har de beslutningstakerne vi fortjener.

Norge har mer enn nok basisenergi nær sagt uansett hvordan de klimatiske forholdene er. Dessverre har politikerne overlatt styringen til Acer (Europas energibyrå). Norge er dermed påplagt å sende kilowatten sørover, og med de energiprisene som det opereres med på kontinentet sier ikke norske produsenter «nei tak». Grådigheten seirer over moralen.

Jeg har ingen tro på at dagens politikere, uansett parti, har evner til å rette opp feilene. Til det har de undertegnet for mange protokoller, protokoller uten dekning i virkelighetens verden. – Det vi trenger er beslutningstakere som møter utfordringene med et helt annet vidsyn. – Hvist ikke, blir vi alle over tid NAV-klienter-.