Valby og Guriskogen er et område i Larvik som både er i et generasjonsskifte, og hvor utbygging av nye boliger er i gang. Tre ferdigstilte boliger på Guriskogen vest er allerede flyttet inn i, og de som er under oppføring er solgt. Så hvorfor er politikerne så ivrige på skape usikkerhet i dette området i kommunen? Det er kommunen selv som snart skal i gang med å selge tomter til 118 boenheter ett steinkast fra barnehagen. Ut i fra de to ferdige lekeplassene, og den umiddelbare tilhørigheten til både skole og barnehage, så antar jeg at de er tiltenkt småbarnsfamilier. Hvordan vil den usikkerheten, som de sist årene er skapt rundt både skolen, ungdomsklubben og nå barnehagen, virke inn på salget? Vil unge mennesker ta sjansen på å legge alle sparepengene sine i dette området? Disse tomtene ligger jo perfekt til, med nærhet til både skog, sjø og Larvik sentrum.

Vi flyttet til Guriskogen i 2015 med vår datter, som da var fire år. I 2016 fikk vi en lillesøster, og mai i år kom enda en lillesøster i vårt rødmalte hus. Vi valgte å bosette oss i akkurat dette området, fordi det er et trygt nærmiljø med lite trafikk og nærhet mellom barnehage og skole.

Året før vår eldste skulle begynne på skolen begynte overskriftene å komme; «Valby skole foreslås nedlagt». Frykten rundt vårt barns trygge fremtid begynte å ulme i tankene våre. Hele grunnen til at vi flyttet hit var jo den trygge «lille» skolen. Heldigvis tok politikerne seg til fornuft og har nå lovet å bevare skolen. Det resulterte i at min datter kunne trappe opp i skolegården med skolesekken på ryggen i august 2017. I desember samme år begynte lillesøster i Valby barnehage. Den gang var de få barn på småbarnsavdelingen, og mitt barn ble tatt imot på en generøs og omsorgsfull måte. Én ting var tryggheten personalet og lokalene ga, i tillegg hadde jenta vår tryggheten i en stolt storesøster på den andre siden av gjerdet. Tenk tryggheten i å se storesøster hver dag på den andre siden av gjerdet, og til og med strekke inn en liten hånd til den andre siden.

Det finnes mange praktiske grunner til at plasseringen med barnehage og skole er fantastisk, men en enda viktigere grunn er hvor smertefri overgangen fra barnehage til skole er for barna. Både lærere og assistenter ved Valby skolen er kjente voksne for barnehagebarna. Daglig ser de hverandre, og prater sammen over gjerdet. Og en ting er helt sikkert; trygge barn finner raskere sin plass i klassen.

For meg er hele ideen om å legge ned Valby barnehage helt uforståelig. Jeg forstår at kommunen må spare inn penger, og jeg forstår at de prøver å finne enkle måter å gjøre det på. Men hvorfor Valby? Ja, det er «liten» barnehage. Og ja, pr. dags dato er det noen ledige plasser på stor avdeling. MEN på liten avdeling er det fullt, og det er faktisk flere småbarn på venteliste.

Så hvor tenker dere folkevalgte at mitt barn skal tilbringe sitt siste år i barnehagen? Som skolestarter skal hun da sammen med sin lillesøster på 2 år rives vekk fra sitt nærmiljø i august 2021. Men i barnehagebruksplanen for 2020–2025 står det svart på hvitt at det ikke er ledige plasser i distriktet.

I oversikten kommer det frem at det er:
* Mye ledig kapasitet på Torpeløkka, Helgeroa og Sjøparken i Stavern
* Ledig kapasitet på Varden (Stavern), Styrvold, Svarstad og Tun avd. Hvarnes
* Noe ledig kapasitet i Byskogen, Eventyrskogen (Veldre), Skattekista (Tveteneåsen) og Gjerstad gårds og naturbarnehage

Så hva er tanken? Skal våre barn i Valby brukes som byggskum for å tette hull i barnehager rundt omkring i kommunen? Denne tanken gjør meg rett og slett uvel, og det skremmer meg at dere ikke tenker mer på barnas psykiske helse. Det å bytte barnehage kan være en stor belastning og traumatisk opplevelse for ett barn. Som regel er grunnen til at barn bytter barnehage at familien flytter, eller ønske om barnehageplass i skoledistriktet. Dette gjøres jo for at barnet skal skape relasjoner som gjør det bedre rustet til skolestart. Mot våre barn vil politikerne gjøre det motsatte. Barna vil bli splittet som gruppe og spredt fordi det er ikke ledige barnehageplasser i vårt distrikt! Dersom de folkevalgte fremmer dette vedtaket, frykter jeg at bekymrede foreldre nå vil søke barna sine bort fra Valby barnehage. Så til alle dere foreldre i Valby barnehage: Jeg ber dere inderlig – la oss holde hodet kaldt! La oss kjempe for at barna våre kan gå ut porten som 5–6 åringer, og skrå rett over i skolegården samlet.

Så hva tenker egentlig våre folkevalgte når de sier «hvis barnetallene endrer seg på Valby før 2021 vil barnehagen bestå?» Det er umulig å si hvor lang tid det tar før feltet er utbygd og fylt opp med småbarnsfamilier. Jeg tør påstå at å gi det 12 mnd. er urealistisk. Om man virkelig hadde ønsket å vise Larvik fra en side som gjorde den attraktiv for unge mennesker i etableringsfasen, ville Valby barnehage fått stå som den er i dag fram til 2025. Boligfeltet kan bli hjem og nærmiljø for mange småbarnsfamilier, men det kreves faktisk både tid og trygghet for å realisere!