Valgkamp er tiden for at de politiske partiene viser sine programmer – og med dem gode valgløfter som en gjerne vil holde fram.

Samtidig er Larvik kommune i en svært vanskelig situasjon. Rådmannen la fram et budsjett i desember med innsparinger i åra framover – 40 millioner i år, mer til neste år, og året deretter.

Det vil merkes, og det er definitivt ikke mulig å legge fram ekspansive løfter om bedre tjenestetilbud.

Med mindre inntektene kan økes! Hittil har Den blåblå regjeringa strupt kommunene ved å legge mange byrder over fra statlige midler til kommunenes budsjetter, ikke minst innen velferd. Dette ser vi i kommuneøkonomien nå.

SV er det eneste partiet som har pekt på den ene, store inntektsmuligheten kommunene har – nemlig eiendomsskatt. For noen år siden gjorde rådmannen et overslag på hva det kunne innebære for vår kommune, basert på tallene fra kommuner rundt oss som har eiendomsskatt. Avhengig av hva som ble regnet inn i tillegg (bl.a. om hytter skal være med), kunne inntektene første året, med 2 promille eiendomsskatt, være mellom 80–120 millioner. 

La oss si at Larvik kommune kunne få 100 millioner i tillegg. For oss med vanlige boliger ville det bety kanskje 100–600 kr mer i måneden. Det er også mulig å lage bunnfradrag, slik at de enkleste boligene slipper eiendomsskatt. Men for kommunen ville det bety forskjellen mellom å spare inn 40 millioner ekstra pr. år–og å få inn  100 millioner   kroner ekstra.

Larvik SV ville i så fall prioritere de ekstra inntektene slik at de går halvparten til skole/ oppvekst-formål, og halvparten til helse/ omsorg. Da ville vi kunne få inn flere stillinger i skolen, styrke barnevernet, styrke hjemmetjenestene, helsesøstertjenestene, flere ergoterapeuter og fysioterapeuter. Og vi ville få en million eller to til å riktig kunne feire byjubileet i 2021!

Eiendomsskatt er blitt et fyord. Larvik er blant de 20 %   av kommunene i landet som ikke benytter den muligheten vi faktisk har til å bedre tjenestenivået, nå som andre overføringer fra Høyre-regjeringa blir redusert. Vil vi være med på dugnadsarbeidet? Vil vi yte noen hundre kroner pr. måned for å bedre tjenestene til barn, unge og til helse/omsorgsformål? Det vil nytte!

Larvik SV vil!