Det er mye i verden i dag som skremmer meg. I sommer har vi sett en rekordsettende hetebølge i Europa, ekstremvær rammer store deler av verden hyppigere og i større omfang enn tidligere. Klimakrisa som vi i dag kan se med egne øyne, underbygges ikke minst av alarmerende vitenskapelige rapporter om prosesser og sammenhenger vi enda ikke forstår, og konsekvenser vi enda ikke ser. Men det er mange som gjør det de kan for klima, og vi ser at innsatsen nytter. Derfor har jeg nå lyst til å rette søkelyset mot bitte litt av alt det gode og positive som skjer i verden for tida!

I november 2010 publiserte NRK en denne artikkelen: «Tigeren kan være utrydda i 2022». For en uke siden i dag kunngjorde Nepals statsminister at landet har lykkes med å mer enn doble tigerbestanden og brakt den tilbake fra randen av utryddelse. Ifølge WWF Verdens naturfond er det nå 355 individer i landet, en økning på mer enn 190 prosent. Nepal har bevist at med politisk vilje, samfunnsledelse og de riktige tiltakene er det mulig å få til store ting. Dette markerer et historisk gjennombrudd i kampen for å bevare tigre, og viser at det vi gjør virkelig har en effekt, og at det virkelig lønner seg å stå på selv om det kan være vanskelig. En lovlig sein gratulerer med tigerdagen til alle lesere av Østlands-Posten!

I 2013 grunnla den da 18 år gamle Boyan Slat «The Ocean Cleanup», en ideell organisasjon dedikert til å utvikle teknologi for å fjerne plast fra verdenshavene. Forrige uke nådde organisasjonen en milepæl da de offisielt har fjerna mer enn 100 000 kg plast fra The Great Pacific Garbage Patch (GPGP), verdens største ansamling av havplast. Siden de plasserte det et eksperimentelle systemet System 002 i august 2021, har de samla inn 101 353 kg plast i 45 utvinninger, som dekker et område på over 3000 km² – omtrent på størrelse med Luxembourg eller Rhode Island. I tillegg jobber organisasjonen med å utvikle et nytt System 03 som forventes å fange opp plast i en hastighet som potensielt er ti ganger større enn System 02. Overgang til System 03 er i ferd med å begynne. Det er jo dritkult.

FN har erklært tilgang til et bærekraftig miljø for en menneskerettighet Med ingen stemmer imot, har FNs generalforsamling nå erklært tilgang til et rent, sunt og bærekraftig miljø for en universell menneskerettighet. Vedtaket oppfordrer stater, internasjonale organisasjoner og bedrifter til å øke innsatsen for å beskytte miljøet. Avgjørelsen vil øke statens mulighet til å ivareta sitt ansvar når det gjelder miljø og menneskerettigheter. FNs generalsekretær, António Guterres uttalte at vedtaket vil styrke mennesker over hele planeten og særlig dem i sårbare situasjoner inkludert miljøforkjempere for menneskerettigheter, barn, ungdom, kvinner og urfolk. Det historiske gjennombruddet vil forme hvordan vi tilnærmer oss den tredoble miljøkrisen vi står overfor. I tiden framover vil retten til et sunt miljø være er et av de kraftigste verktøyene vi har for å holde styresmakter ansvarlige. Dette kommer til å bety mye i årene som kommer. Vi kan bare bygge en bærekraftig fremtid for mennesker og miljø ved å samarbeide.

Kemp's Ridley er navnet på verdens minste havskilpaddeart vokser kraftig i bestand. På 1980-tallet var det bare noen hundre igjen. I dag er bestanden på flere tusen. Denne oppløftende utviklingen er et resultat av en rekke tiltak som er satt i gang for å beskytte skilpaddene. Naturvernorganisasjoner har beskyttet skilpaddenes territorium ved blant annet å begrense tilgangen til stranda da de legger eggene sine. I tillegg har færre skilpadder blitt drept utilsiktet av fiskenett. Vi har kommet en lang vei, men det kreves mer innsats dersom bestanden en dag skal klare å overleve uten menneskelig hjelp. Allikevel er dette en stor seier og det vil garantert være flere suksesshistorier som denne, ifølge naturvernseksperten Lars Skou Olsen.

Det er mye bra som foregår i verden i dag, og det er folk overalt som vil gjøre verden til et bedre sted. Sakte, men sikkert, kommer vi oss nærmere og nærmere en bedre framtid. Vi er fortsatt ikke i mål, men vi når og kommer til å nå mange seiere på veien. Selv om det er mer igjen, betyr ikke det at vi ikke har kommet oss framover. Verden er full av små og store seire, fantastiske mennesker, innovative løsninger og positive fremskritt. Nyhetsbildet kan ofte virke tungt, og selv om det som blir presentert stemmer, er det ofte langt fra et helhetlig bilde.

I stedet for å fokusere på problemer og mangler, må vi begynne å se mer på håp, løsninger, og muligheter. Jeg oppfordrer deg til å sjekke ut Verdens Beste Nyheter, en informasjonskampanje som jobber med å fremme positive fremskritt og gjennom dette skape engasjement for internasjonale utviklingsspørsmål.