Hver husstand mottar kun tre adresserte brevsendinger i uken. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

For 3. kvartal 2018 var nedgangen i postvolumene på 15,5 prosent, sammenliket med for ett år siden. Det betyr at hvert sjette brev er borte på et år.

Hver husstand mottar nå kun tre adresserte brevsendinger i uken. Wille mener det er nødvendig at man går over til post annenhver dag fra og med 2020. Hvis ikke blir det veldig dyrt for staten.

– Alternativt vil statens betaling for kjøp av ulønnsomme leveringspliktige posttjenester fortsette å øke. Færre faste omdelingsdager er ikke til hinder for gode løsninger for post og netthandelspakker også i framtiden, sier Wille.

Hun understreker at for aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger. Posten Norge la frem kvartalstall fredag som viste en omsetning på 5,64 milliarder kroner, en nedgang i omsetning på 2,8 prosent, mot samme kvartal året før. Det justerte driftsresultatet er på 126 millioner kroner, ned fra 130 millioner.

Utfordringen for mange hvis det kun blir postlevering noen få dager i uka, er at  annen hver dag i Norge, er at mange norske aviser de siste årene har distribuert sine dagsaviser med Posten. Landslaget for lokalaviser, som representerer mange av de minste avisene i landet, er redd flere vil få store problemer hvis Posten gjør alvor av å kutte antall leveringsdager. (ANB)