Prakthefter med lokal historie: – Forteller om Colin Archers liv og virke

Historien på Tollerodden rommer mye, og nå kan du se livet der gjennom 150 år.