Presenterte tegninger for nytt boligområde: – Fint prosjekt, men her kan høydene bli et problem

Tirsdag fikk politikerne i planutvalget presentert det store boligprosjektet på tomten til nedlagte Nanset skole. Entusiasmen hos politikerne var stor, men det var også skepsisen til høydene.