– Skolen har en utfordring med at elever tar video av hendelser og situasjoner og legger dette ut på sosiale medier. Dette gjør at elever blir utrygge på skolen og i fritiden, skriver rektoren i meldingen.

Rektoren skriver i meldingen til foreldre og pårørende at flere elever klarer å omgå forbudet mot å ha mobiltelefoner i skoletiden.

– Det er elever som ikke leverer mobilen sin ved skolestart slik det er bestemt, eller har to telefoner, skriver rektoren.

I meldingen står det at det har vært tilfeller der elever har følt seg presset til å slåss av medelever, og at slåsskamper har blitt filmet og delt på sosiale medier:

– De tar videoer som de deler ukritisk med hverandre eller åpent på sosiale medier. Dette er straffbart.

Voksne må være forbilder

I meldingen ber rektoren om at pårørende snakker om temaet hjemme, slik at man får et tryggere skolemiljø og et godt læremiljø for alle.

Til ØP sier rektoren at det er viktig at vi som voksne tar ansvar og er forbilder:

– Det vi opplever på skolene er mer enn et skoleproblem. Det er et samfunnsproblem, og her er det viktig at vi som voksne er forbilder. Det er viktig at også vi voksne tenker oss om med tanke på hva vi deler på nett og i sosiale medier.

Skolen tar tak

Rektoren som sendte ut melding til foreldrene nylig, sier at den aktuelle skolen nå har satt i gang tiltak.

– Vi har brukt politiets prosjekt «Delbart» til å informere i klassene, og det er viktig å få informert grundig om hva gruppepress og filming kan føre til. Samtidig oppfordrer vi altså foreldrene til å følge med og følge opp, og ikke minst oppfordrer vi elever til å reagere dersom de ser ting som er ugreit, avslutter rektoren.

ØP har snakket med en mor som har opplevd at hennes barn har vært utsatt for dette.

– Som forelder synes jeg dette bare er trist, og det er grusomt å se en slik video av sitt eget barn, sier hun, og fortsetter:

– Jeg tror ikke at disse medelevene er klar over hvor alvorlig slike ting er, og heller ikke at de helt forstår hvordan alle som deler videoer, bidrar til å gjøre ting vondt for sine medelever. Dette er rett og slett mobbing.

Svært alvorlig

ØP har snakket med fagansvarlig hos nettpatruljen i Sør-Øst politidistrikt, Mads Holmern, som sier at man ofte får henvendelser om slike hendelser.

– Det er ofte snakk om svært alvorlige voldshendelser som filmes og legges ut. Dette er svært alvorlig, sier han.

– Vi opplever dessverre generelle utfordringer med spredning av mobbing og trakassering på nett, og motivene er ofte å ramme og krenke andre. Mye av dette skjer på ungdomsskoler og videregående skoler, sier han.

Holmern sier at barn og unge dessverre ikke ser konsekvensene av slike handlinger og at det er noe voksne må ta inn over seg.

– Dette har også stort fokus hos politiet, men vi er helt avhengige av et godt samarbeid med skole og elever. Det er viktig med sterke skoler som bruker elevinvolvering, i tillegg til at konfliktrådene bør brukes, sier han.

Viktig å forebygge

Brynjar Gärtner hos politiet i Larvik sier at slike saker langt fra er akseptable, og at politiet vil samarbeid med skolene i slike saker.

– Dette er som regel snakk om barn som er under strafferettslig alder, så det viktigste politiet kan gjøre her er å informere og forebygge, sier han.

– Ukritisk deling av videoer og bilder på nett er betenkelig, og her må både skole, foresatte og politi hele tiden være med på å skape bevistgjøring, sier han.

Gärtner kan ikke kommentere enkeltepisoder som har skjedd på skoler i Larvik, men sier at politiet bistår skolene dersom de blir bedt om det, og at de ellers har et fokus på slike saker.