Larvik kommune`s valg om å heise Pride-flagget, har skapt stort engasjement og debatt. Meningene er mange. Så er også dette noe av kjernen i demokratiet at vi skal ha anledning til å hevde hva vi mener er best.

Ifølge Wikipedia, bygger Pride på tre hovedpremisser: at folk skal være stolte av sin seksuelle kjønnsidentitet,at seksuell diversitet er et gode, og at seksuell orientering og kjønnsidentitet ikke kan forandres bevisst.

Pride flagget er symbolet på homofil frigjøring verden over. I Norge er det organisasjonen FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, tidligere Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, LLH) som først og fremst er symbolet på dette arbeidet. Denne organisasjonen har sitt politiske program som den jobber for å få gjennomslag for. En familie bestående av mor, far og barn synes helt fjernt. D eønsker at barna skal kunne ha flere enn 2 juridiske foreldre, surrogati skal tillates der kvinner skal kunne bære fram barn for andre, det skal ikke lenger være mulig å vie seg i kirken eller andre trossamfunn, dette skal være forbeholdt staten.

Så har mennesker som ønsker et slikt samfunn, full anledning i vårt demokrati til å støtte opp om denne organisasjonen og det budskapet de ønsker å formidle. Noe helt annet er det at Larvik kommune heiser Pride-flagget og gjennom dette gir sin indirekte støtte. Larvik kommune kommer etter mitt skjønn i et stort dilemma. Her åpner man for at en organisasjon indirekte får anledning til å fronte et kontroversielt politisk budskap. Hva når Nei til EU ønsker å ha et arrangement på Torget eller når organisasjonen Menneskeverd spør om å ha en appell mot sorteringssamfunnet og samtidig ønsker å heise sine flagg ? Man kan ikke si nei til disse når man har sagt ja til å heise Pride-flagget. Hvem i kommunen skal framover avgjøre når slike spørsmål kommer ? KrF ønsker å fremme en sak i kommunestyret til høsten der kommunens bruk av offisielle flaggstenger tas opp.

Så siteres det en sang vi lærte på søndagsskolen til støtte for Pride: «Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord. Både rød og hvit og svart, er det samme har han sagt. Jesus elsker alle barna på vår jord». Så er det helt sant dette: «Jesus elsker alle barna på vår jord». Ja, han elsker både barna, ungdommen, voksne og eldre. Og det med en kjærlighet som er fullkommen, men jeg hørte aldri søndagsskolelæreren si at menn skal leve sammen med menn eller kvinner sammen med kvinner.

Så leser jeg eksemplene Anja Hammerseng-Edin nevner i sitt leserinnlegg. Mennesker som lider på grunn av sin legning. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) har kommet med en forskningsrapport «Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofilemenn». Rapporten viser blant annet at lesbiske og homofile har dårligere helse,oftere angst og depresjoner og hyppigere bruk av alkohol og narkotiske stoffer en nellers i befolkningen. Det mest alvorlige funnet var at selvmordstanker og selvmordsforsøk er mer utbredt hos lesbiske og homofile enn hos andre.

Mennesker skal respekteres for den de er og for de valg de velger å gjøre. Vi skal ikke ha det slik i vårt samfunn at mennesker ønsker å begå selvmord fordi de velger å leve som homofile. Samtidig håper jeg at vi også kan respektere de mange kristne som mener at homofilt samliv strider mot bibelens lære og ha respekt for de som mener det er viktig at barn kan vokse opp med sin biologiske mor og far og erfare både morsrollen og farsrollen hos dem som står dem nærmest.