I mai 2022 foreslo kommunedirektøren å stenge dørene til formannskapet og kommunestyret da politikerne skulle få informasjon om og diskutere oppkjøpet av Torget 1. Offentligheten ble satt på gangen.

Nøyaktig hva som ble sagt bak de lukkede dørene er foreløpig ikke brakt på det rene, men ØP har fått innsyn i vedtakene fra de to møtene.

LES OGSÅ: Ingen var uenige da Bringedal lukket dørene – planlegger trolig bud på sentrumseiendom

Det ble heller ikke ført logg over hvem av de 41 kommunestyrepolitikerne som stemte for å gi kommunedirektøren fullmakt til å kjøpe bygget.

Protokollen viser at kun én av dem, Olav Nordheim (Sp), stemte mot å gi den nødvendige fullmakten, og at fire representanter hadde forfall.

LES OGSÅ: Kommunedirektøren mener det er helt nødvendig – men Larviks befolkning mener noe helt annet: «Nei»

– Glad jeg ikke stemte for

Tidlig i januar skrev Østlands-Posten om en rapport som ble utarbeidet i forbindelse med kjøpet.

I kommentarfeltet under saken kommer Per Manvik (Frp) med flere påstander. Han hevder at rapporten ikke ble lagt fram for politisk behandling, at det vil koste minimum 200 millioner kroner å oppgradere bygget til moderne standard, og at utkjøp av leietakerne vil komme i tillegg.

– Glad jeg ikke stemte for kjøpet, oppsummerer Manvik i kommentarfeltet under saken. I et nylig debattinnlegg går han også hardt ut mot kommunens kjøp av Torget 1, og ber om at bygget igjen skal legges ut for salg.

– Kun én, og det var meg

Men hva stemte egentlig Manvik, når møteprotokollen sier at det kun var Nordheim som stemte mot da kommunestyret behandlet saken?

Vi prater først med Olav Nordheim. Han kan ikke huske hva Per Manvik eller resten av Frp stemte, men han husker hvem som stemte mot, og det var kun ham selv.

Flere politikere og administrasjonsansatte som ØP har pratet med, deriblant Nordheim, har undrer seg over Manviks senere tids engasjement i saken, da de har trodd at Manvik stemte for å la administrasjonen kjøpe Torget 1.

Ordfører Erik Bringedal er på ferie, og det har ikke lyktes ØP å nå ham. I en e-post som ØP har sett bekrefter imidlertid Bringedal at antallet stemmer i kommunestyret er korrekt. Bringedal kan også fortelle at Per Manvik avklarte med ham at han måtte forlate møtet før saken skulle behandles.

LES OGSÅ: Flere eiendomsaktører reagerer på oppkjøp: – Et bygg som har gått ut på dato

– Hjem for å laste løk

Per Manvik selv har også fått med seg at enkelte tror at han stemte for å kjøpe Torget 1, og bidrar gjerne med å klare opp:

– Jeg hadde forfall fra to tredjedeler av møtet (i kommunestyret, journ.anm.) da jeg måtte hjem for å laste løk. Det skulle stått i vedtaket at jeg hadde forfall, og derfor ble det galt, forklarer han.

– Hvorfor fikk du ikke oppnevnt en vara i en avstemning som synes å være så viktig for deg?

– Det kom brått på. Når det kommer en container må jeg følge det opp. Jeg har aldri vært for dette kjøpet, så det blir teit om det sitter igjen et inntrykk av at jeg har sagt det ene og gjort det andre. Livet er for kort til å drive med dobbeltmoral, sier Manvik.

– Hva foretok resten av Frps gruppe seg da?

– Det vet jeg ikke. Jeg er usikker på hvem av dem som deltok i avstemningen, sier Manvik, som er gruppeleder for Frp.

LES OGSÅ: Per Manvik og Frp med idé om vannkraftverk i Lågen: – Vi må tenke nytt

– Lot seg blende

ØP refererer til Manviks eget utsagn der han skriver at han er glad for at han ikke stemte for kjøpet, og spør om han forstår at det kan forstås dithen at han stemte mot.

– Vi (Frps to medlemmer, journ.anm.) stemte mot i formannskapet. Da vi kom til kommunestyret hadde vi samme innstilling, men etter avtale med ordføreren måtte jeg altså dra før voteringen, forklarer Manvik.

Han mener at kommunestyret lot seg blende av kommunedirektøren:

– Forslaget handlet om å gi fullmakt til å erverve Toget 1 under forutsetning om bruk av profesjonell takstmann, tilstandsrapport og selskapsgjennomgang. De regnet med å få denne informasjonen før kjøpet skulle skje. De gikk på ei blemme, men ikke jeg, sier Manvik.

Tilbakeviser påstander

Manvik sier at han først ble kjent med at kjøpet var en realitet i november. Han var i den tro at administrasjonen skulle legge fram en rapport for politikerne før kjøpet, men det skjedde altså ikke:

– Det skjedde da jeg etterspurte rapporten for Torget 1. I saken som dere hadde på trykk sist svarer kommunen at det ikke eksisterer en rapport i det hele tatt. De har heller ikke innhentet profesjonell takstmann, hevder Manvik.

Kommunalsjef for eiendom og teknisk drift, Hildegunn Sørbø, imøtegår påstandene hans. Hun sier at Knut Røer ble engasjert som profesjonell takstmann, mens tilstandsrapporten ble utført av Opak. Selskapsgjennomgangen, også kalt «due diligence», ble utført av Orion Revisjon AS.

Stemte for kjøp

I etterkant av våre samtaler med Per Manvik får vi svar fra assisterende kommunedirektør Paul Hellenes, som sier at administrasjonen nå har undersøkt videoopptak fra før og etter det lukkede møtet, og at de på bakgrunn av dette har kunnet fastslå at hele Frps gruppe – med unntak av Per Manvik - deltok i avstemningen.

Vi ringer opp Manvik igjen.

– Det er ikke sånn at gruppa er underlagt gruppelederen, men det blir som jeg sa tidligere; her har de regnet med at administrasjonen skulle følge forutsetningene i vedtaket, hevder Manvik.

– Vi gjorde feil

Kommunestyrerepresentant Tor Kåre Hansen Odberg (Frp) var altså en av de flere Frp-erne som stemte altså for. Han avviser imidlertid at gruppa er splittet:

– Basert på det de forskjellige næringsmeglerne nå sier, da føler jeg meg på grensa til lurt. Vi har ikke råd til de kostnadene som nå blir forespeilet. Dessuten sier kommunen at rådhuset bør ligge i sentrum, men vi har jo enda ikke avklart hvor sentrum skal være – om det blir i Hammerdalen eller på Torget, sier Hansen Odberg.

– Føler du at Frp er enige nå?

– Ja, vi er samstemt om dette. Vi gjorde feil, og jeg hadde ikke stemt som jeg gjorde om jeg visste det jeg vet nå, svarer han.

I likhet med gruppeleder Manvik mener han at kommunen nå bør selge Torget 1.

– Se å bli kvitt det, og bruk en lokal megler, ikke en nasjonal. En som har kunnskap om lokale forhold, sier Hansen Odberg.