Bruk av MyGame-kameraer til strømming av breddeidretten er satt på vent etter at debatten om disse kameraene har rast i lang tid. Debatten har hatt flere lag, men ett av disse handler om at noen mener barn generelt skal skjermes fra strømming.

For eksempel kan det oppstå uheldige episoder der barn bør beskyttes mot publisering. Det kan også være barn på banen som ikke skal bli identifisert, eller som kanskje bor på hemmelig adresse, men som av ulike årsaker ikke har fått reservert seg mot strømming.

Norges idrettsforbund har selv vedtatt at det ikke under noen omstendighet skal strømmes i aldersklasser under 15 år, eller dersom det deltar utøvere under fylte 13 år.

Østlands-Posten har tidligere fortalt hvordan idrettsledere i Larvik ikke har vært klar over at MyGame-kameraer i deres egen hall har blitt tatt i bruk, og at Larvik Turn satte opp et kamera i Fagerlihallen uten Larvik kommunes samtykke.

I flere idrettshaller, også i Larvik, har det dessuten den siste tiden kommet opp plakater, signert Norges Håndballforbund, som forbyr alle former for filming eller strømming av breddearrangement.

Kan ikke filme andre

Parallelt med den mer organiserte filmingen, har mange lag egne kontoer i sosiale medier der de under klubbens navn publiserer bilder og videoer både av egne spillere og motstandere. Noen av disse ligger også åpent tilgjengelig for alle.

Ett eksempel Østlands-Posten har kommet over er et 13-årslag i Fram med en åpen Instagram-konto. Her legges det ut klipp fra håndballkamper med egne mål og keeperredninger. Av kontonavnet kommer det tydelig fram både klubb og hvilket lag det er snakk om.

Laget har møtt flere andre lokale lag, og i mange av klippene er motstandernes spillere identifiserbare. I Framhallen i forrige uke møtte de et Stag-lag som utelukkende besto av 12-åringer, og klipp herfra ble også lagt ut på den åpne profilen.

Verken foreldrene eller barna selv var blitt forespurt om filmingen på forhånd. Og også i Framhallen henger det en plakat som sier at all filming i hallen er forbudt.

Videoklippene ble altså publisert på en lagkonto, administrert av unge Fram-spillere. Og selv om slike lagkontoer kan ha mange positive bruksområder, er det ingen tvil om at det bryter med både regler og lovverk med tanke på personvern.

– Dette har vi informert alle spillerne om, de har ikke adgang til å filme andre. Som klubb har vi et ansvar, derfor hadde vi også en særskilt samling rundt nettopp dette temaet i oktober. Blant annet hadde vi stiftelsen Tryggere på besøk, forteller leder i håndballstyret i Fram, Anne Cecilie Kristensen.

– Men det er klart, om noe har glippet hos oss, kommer vi til å rydde opp i det umiddelbart. Da vil vi ta en prat med våre egne spillere, og vi vil ta kontakt med det aktuelle laget.

Ganske vanlig

Kristensen sier at hun er kjent med at noen spillere administrerer egen lagkonto på Instagram, men påpeker at det er de selv som publiserer bilder og videoer der.

– Slike lagkontoer er ganske vanlig. Her følger lagene hverandre, og spillerne har stor glede av disse nettstedene. Som voksenperson, og etter råd, følger ikke jeg disse sidene direkte, på samme måte som jeg ikke følger spillernes Instagram- eller Snapchat-profiler, sier hun.

Etter at Østlands-Posten tok kontakt med Fram, ble den aktuelle kontoen på Instagram lukket.

Kristensen forteller at de forholder seg til kjørereglene fra forbundet, og at de har stort fokus i klubben på dette.

– Men vi har ikke noe mandat til å drive politivirksomhet eller forby noe. Det er også umulig å fange opp alt som barn foretar seg i en idrettshall, sier hun.

Hun presiserer at Fram håndball har to offisielle brukere, én på Facebook og én på Instagram. På disse sidene legger de voksne i klubben ut forskjellig informasjon.

– Vi god kontroll på våre egne sider. Vi benytter samtykkeskjemaer, og følger de aktuelle retningslinjene nøye, avslutter hun.

– Alle har en vei å gå

Daglig leder i Stag, Kristine Moldestad, forteller at denne episoden helt sikkert ikke er gjort i vond mening.

– Man skal selvfølgelig spørre de man filmer. Dette tror jeg det er mange lag som jobber med for tiden. Det er kanskje ikke bestandig like lett å få ungdommene til å forstå hvorfor disse tingene er så viktige, sier hun.

– Dette er høyaktuelt, det er fint hvis Fram blir informert og får muligheten til å rydde opp. Vi har et godt samarbeid mellom klubbene. Vi har også hatt noen runder i vår klubb. Det vi har gjort er å gi klar beskjed om at det ikke er lov å filme i det hele tatt. Heller ikke med henblikk på å legge det ut på egne lukkede grupper, sier Kristin Moldestad.

Også i Stag erfarer de at disse tingene er vanskelig å kontrollere.

– Alle voksne og barn hos oss kjenner reglene. Men likevel kan vi ikke gi garantier. Hvorvidt enkelte lag lager seg snapp- eller instagrupper har vi ikke noen god oversikt over. Jeg jobber med akkurat dette nå. Jeg ønsker å få dette inn i ryddige former. Jeg vet at noen klubber har det slik at klubbene selv skal lage alle slike sider. Vi er ikke helt der enda hos oss, men det er gode grunner for å gjøre nettopp det, sier hun og fortsetter:

– Så vidt meg bekjent har ikke spillerne på Stag slike sider i dag. Men som sagt, det tør jeg ikke garantere. Det jeg kan si, er at vi har hatt runder i klubben, og filming er forbudt. Punktum. Men vi har nok alle fortsatt en vei å gå.

Forbudt uten foreldrenes samtykke

Kirsten Birkeland, som er kommunikasjonsansvarlig i Norges Håndballforbund, kunne ikke på stående fot svare på Østlands-Postens spørsmål om hvilket ansvar klubbene har for å følge opp lagkontoer som er opprettet av spillerne selv, men i dette konkrete tilfellet henviste hun til lovverket.

– Norges idrettsforbund har sagt at de ikke ønsker tilfeldig fotografering på breddearrangementer for barn og unge. Dette har vi også i håndballforbundet kommunisert ut til klubbene, blant annet i forbindelse med MyGame som nå er satt på vent, sier hun og legger til:

– Når det gjelder å publisering av bilder og video av barn under 15 år, så er dette forbudt uten foreldrenes samtykke, sier hun på telefonen.

– Hva med plakatene som har kommet opp i ulike idrettshaller? Er disse for å beskytte barna eller for å beskytte MyGame som rettighetshaver?

– Det er litt av begge, svarer Birkeland.