Rådmannen snudde: – Veldig bra!

Saken om at grunneier og hytteeier Ken Aarsten ønsket å rive en liten hytte langs ankomststien mellom Sukkersletta og Hvittensand har hatt flere runder, og politikerne og administrasjonen har ikke vært enige. Nå har rådmannen snudd, og støtter politikernes avgjørelse om at hytta ikke kan rives og flyttes.