Råkjørte med sportsbil – påberopte seg nødrett

En 56 år gammel Sandefjord-mann kjørte i 76 km/t i 60-sonen. Det var han nødt til, mente han.