Gå til sidens hovedinnhold

Rasér ikke Ødegården på gale premisser

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

På onsdag skal kommunestyret vedta en arealplan for Larvik for perioden 2021- 2033, herunder utvidelse av småbåthavner. Kommunedirektøren har gått inn for utvidelse av sju småbåthavner. Flertallet i formannskapet stemte igjennom det samme (mot SV og MDGs stemmer) og på onsdag skal hele planen voteres over i kommunestyret.

En av småbåthavnene som ligger inne i forslaget er Ødegården bryggeanlegg (v/Seilerhytta). Dette forslaget er ufullstendig lagt fram. Kommunens administrasjon har jevnt over gjort godt saksarbeid i arealplansakene, men her må det ha gått litt fort i svingene. Det står ikke engang hvor mange båtplasser det er tenkt utvidet med. Det opereres kun med et tall på fem daa (dekar), det utgjør antakelig mange båtplasser? I saksfremlegget er også begrunnelsen for utbygging direkte FEIL; hovedargumentet er at det må sikres båtplasser til hytteeiere på Malmøya, men de har alle i dag minst én plass hver, så det er ikke reelt. Likeledes er det argumentert med at kommunen må ha plasser for å sikre sine Kystledshytter, men det har de allerede per i dag. Ergo er det intet i begrunnelsen som er tuftet på realiteter, og dette er heller ikke rettet opp av saksbehandler underveis i prosessen til tross for våre korreksjoner.

Trafikkanalysen er også venstrehåndsarbeid. Ødegården småbåthavn er kun tilgjengelig via Ødegårdsveien, en smal vei med allerede store trafikale utfordringer i sommerhalvåret, og vi opplever den allerede som svært utrygg. Gata er bla. skolevei for våre barn, og her er et stort antall myke trafikanter hele året. Ødegården er et yndet rekreasjonsområde med mange turgåere og syklister langs veien. Det oppgis at det ikke finnes rom for økt antall parkeringsplasser, det er helt korrekt, den kapasiteten er sprengt og eneste alternativ er å ta i bruk dyrka mark.

Foruten alvorlig forringing av et lokalmiljø og et rekreasjonsområde for mange er det vel så alvorlig hva dere gjør med Viksfjordens biologiske miljø. Naturvernforbundet har ropt varsku om dette lenge, det marine miljøet i Viksfjord tåler ikke større belastning knytta til småbåter, grensa er nådd for lengst. Larvik er den sjuende dårligste kommunen i landet til å ivareta sine naturverdier, det sier sitt. At dere åpner for utvidelse på Lamøya og i Ødegården er uansvarlig.

Dersom dere i kommunestyret banker gjennom en utvidelse i Ødegården uten en gang å kjenne korrekt grunnlag i saken, ikke vet hvor mange båtplasser dere åpner for og ikke forstår omfanget av bestemmelsene er det bare én ting å si: At dere tør!

Kommentarer til denne saken