Ras-rapporten sender veifolket tilbake på skolebenken

Raset på Bommestad har fått konsekvenser for hvordan høye skjæringer vurderes, og konklusjonene fra ras-rapporten blir pensum.