For 14 år siden ønsket Sverre Sundsten å bygge boliger på Vadskjæret.

Frp og KrF signaliserte den gang at de var positive, og Krfs Olaf Holm hevdet at man hadde nok av eksempler på at privatisering av områder ikke nødvendigvis var et onde. Dette var ikke Birgitte Gulla Løken (H) enig i. Hun mente at tiltakene ville føre til ytterligere privatisering av sjøfronten på Torstrand, og sammen med Larvikslista og Arbeiderpartiet sørget hun for å skrinlegge Sundstens ambisjoner.

I ettertid har det dukket opp en rekke vyer og skisser for Vadskjæret, men disse har blitt stemt ned i tur og orden.

LES OGSÅ: – Planene er helt «høl i huet»!

– Vi leker ikke politikk

Mandag forrige uke fikk Birgitte Gulla Løken igjen kjenne på de samme følelsene som i 2008, da GNP Areal ved Espen Halvorsen Nipe inviterte seg inn hos politikerne i forbindelse med politiske gruppemøter og la fram nye tegninger. Tegningene er ført til pennen av KB Arkitekter i Tønsberg.

Ifølge politikere som ØP har pratet med viser tegningene Vadskjæret fylt med boliger, fem etasjer i høyden. Politikerne ble kun forelagt planene i en presentasjon, og de fikk ikke tilgang til planene etter innlegget.

Planene forblir trolig også hemmelig, for GNP Areal skal ha fått så hatten passet:

– Politikerne har brukt to og et halvt år på gjennomarbeidede kommunedelplaner. Blekket er ikke tørt før det dukker opp flere som ønsker å utfordre den nye planen. Dette er provoserende. Vi leker ikke politikk, tordner Gulla Løken.

LES OGSÅ: Har store planer for Vadskjæret

– Fikk tydelig beskjed

Med bakgrunn fra saken i 2008 og alle forslagene i kjølvannet av dette, mener hun at politikerne over lang tid har gitt tydelig uttrykk for at det ikke er ønskelig med boligbygging på Vadskjæret.

– De har tegnet inn fem etasjer høye bygg, riktignok med næringsarealer på første plan, resten boliger. Timingen vitner om mangel på respekt for arbeidet vi har lagt ned i kommunedelplanen. Dette var den unisone beskjeden fra alle politikerne som var der - fra SV til Høyre, hevder Gulla Løken.

Hun understreker at GNP Areals skisser slettes ikke er det eneste eksempelet på utbyggere som går ut over føringene i planverket:

– Både næringsliv, politikerne og ikke minst administrasjonen selv må forholde seg til den nylig vedtatte kommunedelplanen, påpeker hun.

LES OGSÅ: Firkløver kjøpte Losen for 10 millioner: – Vi er et bra lag med felles visjon for stedet

– Mange skjær

Planutvalgsleder Marie Offenberg (H) støtter partikollegaens utspill. Hun påpeker at folk generelt er skeptiske til å ferdes i området der det bor mye folk.

– Vi har vedtatt at det ikke skal være bolig der. Da de presenterte planene sine sa jeg at det er lov å prøve seg, men at det er mange skjær her. Jeg kan forstå at de ønsker å bygge bolig da det er god økonomi i det, men dette ligger for tett på våre historiske områder og i strandsonen. De fikk heller ingen oppmuntrende ord fra planavdelingen i kommunen, sier Offenberg.

– Var alt bare galt i tegningene?

– Nei, isolert sett var tegningene fine og vi skulle gjerne hatt aktivitet på Vadskjæret, men ikke bolig, sier Offenberg.

– Hva ønsker politikerne seg på Vadskjæret da?

– Det er vedtatt at det skal være næring her, for vi er alle enige i at det bør være mer aktivitet der, sier Offenberg.

Hun sier at hun er nysgjerrig på hva publikum kunne tenke seg der - se uformell spørreundersøkelse nederst i saken.

– Stor respekt for arbeidet

ØP har lagt fram kritikken for eiendomssjef Espen Halvorsen Nipe i GNP Areal, som sier at han er skuffet over at informasjonen fra møtet blir delt med offentligheten. Han ønsker heller ikke å dele planene sine med ØPs lesere.

Han svarer først opp for kritikken muntlig, men ber i ettertid om å få svare skriftlig da han ikke ønsker å støte noen:

– Det er riktig at vi har startet med å se på muligheten for å utvikle Vadskjæret ytterligere. Dette arbeidet er helt i startgropa og vi er i en grundig medvirkningsprosess for å få gode innspill til det videre arbeidet. Møtet med planutvalget var en naturlig del av denne medvirkningsprosessen, og ikke ment som et forslag til endring av verken reguleringsplan eller kommunedelplan. Vi har naturligvis stor respekt for arbeidet som er lagt ned i kommunedelplanen, skriver Halvorsen Nipe.

Planutvalgsleder Marie Offenberg presiserer at planene ble lagt fram for gruppelederne, varaordfører og leder av planutvalget - ikke for planutvalget slik Espen Halvorsen Nipe opplyser.