Jeg er ikke sinna. Jeg er bare veldig, veldig skuffa.

Minst 20 elever på Thor Heyerdahl videregående skole har søkt teknologi og forskningslære 2 (TOF2) til høsten. Det er uten en eneste søker fra førsteklasseelevene, fordi en intern feil førte til at de ikke fikk vite at faget også var en mulighet for dem. Kravet skolen har for å sette opp faget er 32 elever. Nå strykes det mest praktiske realfaget fra Thor Heyerdahl videregående skole.

Vi som ønsket TOF vil bli plassert rundt omkring i fag der hvor det er plass, uten å kunne velge selv. Begrunnelsen er økonomi. Igjen står en gjeng litt forvirra elever som ikke vet hvilke fag som vi blir tilbudt i august. I verste fall plasseres elever i fag mot sin vilje. I fag de ikke har evnen til å fullføre. Hva er det med skolen som setter økonomiske hensyn opp mot den enkeltes utdanningsbehov og ønsker?

Det prates og prates om at realfag er noe Norge trenger. Det brukes mye penger på å motivere folk og spesielt jenter til å ta disse fagene. Larvik har siden 2015 vært utpekt som realfagskommune og jeg har selv tatt del i programmet jenter og teknologi. Jeg mener at TOF er et fag i skjæringspunktet mellom teknologi og forskning. I dette faget utdannes det folk (inkludert jenter) som kanskje skal finne opp nye energikilder, lage nye vaksiner, stoppe plastforsøpling og finne opp viktig teknologi til det grønne skifte. Som vil bidra til å gjøre Norge og jorda vår til et bedre sted. Uten TOF vil vi mangle viktig kunnskap som kan støtte oss når vi studerer videre.

Så langt har jeg fått beskjed om at det ikke er plass på kjemi eller fysikk og at jeg ligger an til å få et fag innen språk, samfunnsfag og økonomi. Det har jeg hverken bruk for eller lyst til. En annen i klassen søkte TOF2 og matte nivå S2. For å få studiekompetanse innen realfag så må en ha fordypning i to realfag. Nå risikerer han å bli plassert i fysikk mot sin vilje og muligens tar han plassen fra en som helst vil ha fysikk.

Det er ikke for seint å snu! Sørg for å sette opp teknologi og forskningslære til høsten!