Staten ser ingen økonomisk lønnsomhet i kommuneflertallets jernbaneplaner for Larvik. På Torstrand ønskes jernbanetraseen vekk fra bebyggelsen. Likeså vil ikke befolkningen og eiendomsbesitterne i sentrum og omegn ha jernbanetrasé gjennom bebyggelsen der.

Det er tragisk hvordan våre folkevalgte politikere igjen er villige til nok en ofring av en bydel til jernbane og på nytt gjøre et skjellsettende, ødeleggende inngrep i «bykroppen» etter snart 150 år med jernbane gjennom Larvik.

Det er ikke plassering av ny jernbanestasjon som er hovedproblemet i jernbanesaken. Kjernespørsmålet er jernbanetraseen fra Porsgrunn via Larvik til Sandefjord. Det bør igjen belyses.

Her kommer en lignende, utopisk visjon i forhold til alternativer for jernbaneutvikling som den Lars Magnus Hesselberg presenterte i ØP 29/4-23: Hvorfor ikke skrinlegge hele nåværende jernbanestrekning fra Farriseidet via Tjølling til Sandefjord og skape den om til gang- og sykkelvei? Og etablere permanent elbuss for tog mellom Farriseidet og Sandefjord med trafikkstasjon på Farriseidet?

Jernbanen via Larvik beslaglegger store arealer i Larvik kommune. Den er kanskje «kjent og kjær» for mange, men hvor nødvendig er det at toget på sikt går via Larvik og Tjølling til Sandefjord? Det vil faktisk være tidsbesparende å bytte fra tog til buss på Farriseidet.