Vi er midt i den kritiske tiden når kalvene gjemmes i gresset av mor. Mange tusen rådyrkalver blir drept av slåmaskiner hvert år – og Larvik kommune har en av landets tetteste rådyrstammer.

I vårt distrikt har frivillige brukt dronesøk med infrarødt kamera med gode resultater. MDG foreslo i kommunestyret at Larvik, ved landbrukskontoret, tilrettelegger for økt bruk av denne metoden for å få ned antallet kalver som kvestes av slåmaskiner. En drone koster rundt nitti tusen. Nær fem hundre kalver ble reddet med drone i fjor.

Vi ønsket å gå inn for modellen fra Tønsberg som innebærer at Larvik kommune betaler for drone og inngår avtale med pilot. Det kan jo også vurderes om også selve bruken av dronen betales av kommunen eller om gårdbruker må legge ut for dette selv.

Dette tiltaket hindrer ikke bare unødig lidelse for kalvene, men hjelper også bonden med å unngå kadaver i høyet. Når høyballen er fordervet og fôres til husdyr kan dette føre til mer sykdom og unødvendig lidelse.

Vi fikk dessverre et nei fra ordfører som fortalte at kommunedirektøren la det fulle og hele ansvaret over på hver enkelt gårdbruker, og at de selv bør anskaffe eller etablere ordninger for å leie inn dronetjenester. Ordfører Bringedal så liten grunn til at Larvik kommune skulle ta en aktiv rolle i å stimulere til bruk av droner.

Vi noterer at Larvik kommune ikke ønsker å stimulere til økt bruk av varmesøkende droner, tross den relativt lave kostnaden, men overlater dyrevernet fullt og helt til den enkelte gårdbruker.