Jeg har lyst til å fortelle om min personlige erfaring med redningsdykkerne i Larvik:

Det var jeg som måtte ringe 113 fra Vadskjæret nylig ifm. et dykk som ikke gikk som det skulle. Jeg har sjekket min telefonlogg og jeg er ganske sikker på at redningsdykkerne var på plass, i vannet og i aktivt søk etter et sted mellom 5 og 7 minutter etter at samtalen startet. Raskt, rolig, sindig og svært profesjonelt.

Selve tidsaspektet er helt avgjørende og de av oss som kan litt om dette, vet at responstiden er helt utrolig.

Hva betyr dette i virkeligheten?

Det betyr at om innbyggerne mister et barn, eller en bil kjører i vannet, så plukker brannvesenet opp levende mennesker fra fjorden. Legges tjenesten ned så plukker redningsdykkerne fra Drammen eller Kongsberg opp lik. Det er realitetene.

Jeg forstår at kommunen må prioritere midler og det vil jeg ikke mene mye om.

Men i takknemlighet for at de finnes ønsker jeg kun, basert på erfaring, fortelle at den tjenesten man møysommelig har bygd opp virker som den skal. Så vet de bevilgende myndigheter i alle fall det.