Redusert hastighet og stenging av felt i én til to uker

Statens vegvesen skal gjøre omfattende fjellsikringsarbeider langs E18 i Vestfold. Nå står Bommestad for tur.