Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringa vil melde jernbanen inn i EU – for evig og alltid

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Slaget om framtidas jernbane i Norge står nå. Regjeringa har oversendt til Stortinget et forslag om at Norge skal innlemme EUs fjerde jernbanepakke i norsk lov. Saken er ute på høring i disse dager. På Stortinget går både AP, SP, SV, Rødt og MDG inn for at Norge for første gang skal bruke den avtalefesta reservasjonsretten i EØS-avtalen, og si nei til EU. Så viktig er saken.

Hvorfor er den viktig:

· Fordi framtidas jernbane i Norge må bestemmes av Stortinget, ikke av EU

Fordi vedtak av EUs fjerde jernbanepakke betyr at det blir obligatorisk – for all framtid – med anbudsutsettelse av persontrafikken på jernbane. Andre land som har prøvd seg på eksperimentet med å privatisere jernbanen har måttet snu og staten har tatt over. Den muligheten vil ikke vi ha fordi her vil demokratiet blir underlagt direktivet.

Fordi sikkerheten på jernbanen kan bli svekket. Norsk jernbane er i dag av de sikreste i Europa. Med EUs lovgivning flyttes de avgjørende beslutningene om sikkerhet til Lille i Frankrike, og det blir ikke sikkerhetskrav som er utformet ut fra norske forhold.

Fordi avgivelse av suverenitet slik Regjeringa legger opp til – ved simpelt flertall – strir mot både Grunnloven og mot det avtaleverket EØS-avtalen er bygget på.

Lokalpolitikerne i Norge ble i mai 2020 spurt av Folkevalgtbarometeret på bestilling fra Norsk Jernbaneforbund. Nesten 70 % mener kollektivtrafikken skal drives av det offentlige. 60 % mener at vi får en dårligere jernbane ved konkurranseutsetting. 70 % mener staten bør ha ansvaret for å drive jernbanen. Regjeringa bør lytte til disse klare meningene.

Konkurranseutsetting av jernbanen er drevet fram som et ideologisk prosjekt av Høyre og FrP. Det er en dårlig idé. I Sverige og Storbritannia, måtte staten ta tilbake jernbanedriften da de private selskapene ikke klarte å levere folk det togtilbudet som trengtes. Nå vil samferdselsminister Hareide fra KrF videreføre FrPs ideologiske prosjekt. Vi ber ham om å snu før det er for seint. Samme Hareide har tidligere ment at Norge i større grad bør bruke reservasjonsretten i EØS. Nå har han en historisk mulighet til å vise dette i praksis. Det er som kjent ingen skam å snu. Spesielt ikke når prisen for å gjennomføre EUs politikk er vårt eget folkestyre. Det norske folk har to ganger, i 1972 og 1994, sagt nei til norsk EU-medlemskap. Nå meldes Norge inn i EU, bit for bit, med jernbanen som det groveste eksemplet. Det er udemokratisk, og uakseptabelt.

Kommentarer til denne saken