Dette har regjeringen bestemt etter å ha mottatt råd fra Folkehelseinstituttet, som anbefaler å gi flere vaksiner til 24 østlandskommuner som har hatt høyt smittetrykk over lang tid. De anbefaler at disse kommunene skal få 80 prosent flere doser enn de ellers ville fått, fram til alle over 18 år er vaksinert med første dose.

FHI vurderer at både 60 og 80 prosent flere doser til de 24 østlandskommunene vil gi om lag samme gevinst, og regjeringen går altså inn for den førstnevnte prosentfordelingen.

Det skal redusere presset på de øvrige kommunene i juli.

Larvik er ikke blant kommunene som får flere doser, men mister heller ikke vaksinedoser. Larvik er blant de 13 kommunene som skal fortsette vaksineringen i samme tempo.

Listen kan endres

– Regjeringens beslutning har viktige forutsetninger: Vi må sikre at de kommunene som får færre doser i juni og begynnelsen av juli, har kapasitet til å få tatt dette igjen i siste del av juli. Sammen med statsforvalterne vil vi gå i dialog med kommunene for å undersøke at vaksinasjonen i feriemåneden juli kan gå etter planen. Skal vi endre fordelingen, må vi først være sikre på at dette ikke fører til en forsinkelse av når hele befolkningen er vaksinert, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen onsdag.

Regjeringen har bedt FHI og Helsedirektoratet om å gjøre en rask vurdering av om kommunelisten bør oppdateres med bakgrunn i smitteutviklingen siden listen ble laget.

Går bort fra beskjeden skjevfordeling

I mars gikk regjeringen inn for en beskjeden geografisk skjevfordeling av vaksiner til områder med høyt smittetrykk. Dette har gjort at seks bydeler i Oslo samt Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss har fått 20 prosent flere vaksinedoser enn den opprinnelige planen.

I en rapport som ble lagt fram i april, konkluderte ekspertene i Holden-utvalget med at langt flere vaksiner til områder med høy smitte, vil gi færre syke og døde.

Oslo er blant områdene i landet som gjennom pandemien har hatt vedvarende høy smitte. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tatt til orde for en sterkere skjevfordeling, og han har gjentatte ganger bedt om flere vaksinedoser til hovedstaden.