Regjeringen ikke helt fornøyd med jernbaneutredning – krever avklaring innen 10. juli

I et brev til Bane NOR ber Regjeringen om mer konkrete svar før de kan ta stilling til ny jernbanetrasé mellom Sandefjord og Larvik.