Regjeringens strømstøtte til næringslivet var avgjørende for fremtiden til mange små og mellomstore norske bedrifter. Tre milliarder er lagt inn i ordningen for å gi bedrifter og de ansatte et pusterom og litt lavere skuldre.

Det antas at ca. 20 000 bedrifter kan søke på ordningen og få en litt enklere hverdag i tiden som kommer. Vi er ikke i mål, og vi venter fremdeles på avtaler om fastpris, og håper mange bedrifter nå slipper å permittere ansatte i perioden som kommer. Vestfold SP ser i tillegg behovet for en kommunal pakke som kommunene selv kan administrere raskt ut til bedrifter. Vi vil fortsette å jobbe for at dette kommer på plass. Vi hadde det under pandemien og vi kan få det til igjen. Kommunene har kunnskap og kompetanse til å administrere slike pakker sammen med blant annet Innovasjon Norge.

Dette er en løsning som unngår å legge ytterligere press på norsk økonomi, men som samtidig stiller noen krav til bedriftene. Enøk tiltak og gode støtteordninger for gjennomføring er gode klima -og sparetiltak for næringslivet. Det er positivt at kartlegging er en del av søkekriteriet, mange kan spare betydelige summer på relativt enkle tiltak.

Under pandemien så vi at de første krisepakkene ga noen bedrifter ekstra fordeler, og store utbytter ble hentet ut av disse bedriftene, det unngår vi nå. Senterpartiet har jobbet for å få på plass en ordning som var målretta og sikret norske små og mellomstore bedrifter i en krevende tid. Langt på vei, er det nettopp det denne løsningen gjør. Skattebetalernes penger blir brukt der det er nødvendig. Regjeringens strømstøtte vil bidra til å opprettholde arbeidsplasser og trygge forutsigbarheten for bedriftene våre i månedene som kommer. Senterpartiet støtter næringslivet og vil fortsette arbeidet for gode løsninger og trygghet!

I tillegg har nå regjeringen i dag kommet med en svært viktig og nødvendig økt strømstøtteordning for landbruket som skal sikre innhøsting og lagring av norske poteter og grønnsaker. Dette kommer definitivt både forbrukere, produsenter og varehandelen til gode gjennom høst- og vintersesongen for norske kvalitetsprodukter til det norske markedet. Situasjonen i Europa med både energikrise, krig og tørke, gjør at Norge må gjøre hva vi kan for å sikre egen befolkning nok matvarer gjennom hele året. Det gjør dagens Regjering med svært gode, effektive, nødvendige og målretta tiltak.

Vi setter store forventninger og tillit til at Stortinget følger opp Regjeringens forslag med gode og solide vedtak til nytte for alle i det norsk samfunn!