I disse dager er det syttiseks år siden atombombene ble sluppet over de japanske byene Hiroshima og Nagasaki. Kvart over åtte den 6. august 1945 ble den uranbaserte «Little Boy» detonert 580 m over byen og med en sprengkraft på 15 kilotonn TNT. I ellevetida tre dager seinere den 9. august detoneres den plutoniumsbaserte «Fat Man» over Nagasaki. Anslagsvis 213 tusen personer ble drept som følge av bombene og påfølgende strålingsskader. Tarjei Vesaas beskrev øyeblikket da atomsoppen steg mot himmelen, som «ein knyttneve mot himmelen» og «alt var borte, dei var borte, omlaga til damp og sky» i diktet «Regn i Hiroshima».

Bruken av atomvåpen mot Hiroshima og Nagasaki var et brudd på krigens folkerett og en forbrytelse mot menneskeheten. I dag minnes vi alle ofrene for atomvåpenbruk. Og i solidaritet med dem som overlevde og som kjemper for å avskaffe alle atomvåpen gjennom internasjonal kontrollert atomnedrustning. Aldri mer Hiroshima. Aldri mer Nagasaki!

Det er ni atommakter i verden i dag. U.S.A., Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina har alle skrevet under på «Ikkespredningsavtalen». India og Pakistan har også rikelig med atomvåpen, men ikke underskrevet avtalen. Det har heller ikke Israel og Nord-Korea.

Spenningen mellom atommaktene øker. Nedrustningsavtaler faller og atomvåpenstatene ruster opp og moderniserer sine lagre. Så lenge atomvåpen finnes er det en åpenbar risiko for at de brukes. Bevist eller ved et uhell. Bruk av atomvåpen kan i teorien utslette hele verden. Trusler om bruk av atomvåpen bidrar ikke til trygghet i verden. De ni kjente atommaktene har til sammen 13 tusen atomvåpen. Innpå to tusen av disse står klare til utskyting på kort varsel.

FNs atomvåpenforbud ble vedtatt i 2017 av 122 land. En stat som har atomvåpen må gå med på å ødelegge dem i samsvar med en juridisk bindende plan. Over femti land har allerede undertegna FN-traktaten. Det bør Norge også gjøre. Regjeringa Solberg valgte dessverre ikke å støtte avtalen.

Senterpartiet vedtok på sitt Landsmøte tidligere i sommer følgende: «Norge skal signere og ratifisere FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og jobbe for at flere land gjør det samme». Mye tyder derfor på at det nå er et flertall på Stortinget for at Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud. Det er ikke NATO som har atomvåpen, men de tre medlemslandene U.S.A., Frankrike og Storbritannia. Det er slått fast at det ikke er noen juridiske hindre for Norge å slutte seg til traktaten. Et av de viktigste prinsippene i norsk sikkerhetspolitikk har vært: Ingen atomvåpen på norsk jord!

I Badeparken i Larvik står det et Ginko-tre. Rett og slett et «Fredstre», som er avla fram av frø fra et tre som utrolig nok overlevde atombomba i Hiroshima. Ordføreren i Larvik har i flere år vært med i «Ordførere for fred», en stor internasjonal organisasjon mot atomvåpen. Et symbol på at det tross alt er håp.