Rekker ikke å behandle klagesaker – mange avsluttes uten avgjørelse

En til­syns­sak hos Fyl­kes­man­nen, der Pa­si­ent- og bru­ker­om­bu­det kla­ger på Lar­vik kom­mu­ne, ble ny­lig av­slut­tet uten av­gjø­rel­se. Har­de pri­ori­te­rin­ger gjør at man­ge kla­ge­sa­ker blir hen­lagt i år.