Replikk til Manvik: Vet han hva han vil?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg satt som tilhører i kommunestyresalen og hørte på sluttbehandlingen rundt jernbanetrasé og stasjonsplassering i Larvik.

Siden jeg ikke sitter i kommunestyret, så tar jeg replikken min her. Jeg mener Manviks standpunkt basert på det han hevder i sine innlegg, verken løser noe rundt kostnader, hindrer graving i sentrum eller gir Larvik noen bedre løsning – tvert om.

Manvik hadde noen klokkeklare uttalelser om forretningsorden – han ville ha delt opp avstemningen sånn at de folkevalgte kunne stemme for korridorene i Tjølling som separat punkt. Rådmannens forslag var Verningen korridor + Kongegata stasjon som en pakke + noen punkter, og det var det som skulle stemmes over. Manvik var sterkt frustrert over dette og gjorde det svært klart at han dermed ikke fikk stemme på Verningen korridoren som han var for.

Jeg siterer Manvik: «Ordfører jeg vil da presisere at vi da blir presset til å stemme mot noe vi er for. Vi er altså for Verningen traseen» ... «– og jeg vil bare ha det sagt ut og til alle: Vi får altså ikke anledning til å stemme for Verningen traseen som vi har jobba veldig for».

Manvik kjempet altså hardt for å få lov til å stemme for Verningentrasèen. En korridor som går fra Furustad og avsluttes inne i en tunnel under Byskogen ca. ved Ulåsen barnehage. Se vedlagte bilder.

Faktum er at når man velger Verningenkorridoren, så må den videre traseen fra Byskogen nødvendigvis gå gjennom sentrum, og man må rive nøyaktig de samme bygningene. Manvik har ikke villet svare på hvor traseen skal gå videre fra sin tenkte stasjon på Elveveien. Han vil ikke ha Indre havn, «åpne Fjordbyen er fantastisk sier han», så da må han mene at det er Kongegata korridoren videre, det er jo ikke mange valgene (rent jernbaneteknisk) fra Byskogen til innslaget ved Kleivertunnelen ...

Men han snakker vel også mer eller mindre imot sitt eget forslag når han sier han skal gjøre alt han kan for å trenere Kongegata – ved å gå på de myndighetene som skal bevilge penger. Å legge en stasjon i Sentrum (les Kongegata) er for dyrt nasjonal økonomisk, alt er gærent sier han. Sånn jeg forstår det er det ingenting som tyder på at forslaget til FRP skal bli noe billigere enn Kongegata korridoren, traseen som FRP foreslår må gå gjennom sentrum og river de samme bygningene og bærer derfor de samme kostnadene.

Kongegata er kun 200 millioner dyrere enn Indre havn når Grenlandsbanen står klar. Dette er tall som inkluderer samfunnsnytten som Manvik også er opptatt av. Dette er tall som er bekreftet av Bane NOR flere ganger, sist nå i kommunestyresalen da jeg snakket med Solhaug fra Bane NOR. (Grenlandsbanen innebærer en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Banen starter i Porsgrunn og blir sammenkoblet med Sørlandsbanen ved Skorstøl i Gjerstad kommune. Lengden er 60 km). Tidsnytten ved valg av Kongegata samt kostnadene ved at man blir nødt til å kjøre buss for tog ved valg av Indre havn (fordi man river eksisterende trasé) er blant hovedgrunnlagene for disse tallene.

FRP er klare på at Indre havn ikke er et alternativ og at Bergeløkka er uaktuell, men hvorfor da uttale at de vil jobbe imot Kongegata som nå er demokratisk vedtatt, og når de med sitt eget forslag ikke kan unngå trase gjennom byen. Trenering og splittelse medfører bare større fare for å ende opp med det kun svært få i kommunestyret vil ha som resultat av en meglingssituasjon – nemlig Indre havn. Det å flytte en stasjon fra Kongegata til Elveveien utgjør ingen gevinst snarere tvert imot. Kongegata vil ha nok parkering og flott tilkomst for alle utenfor og innenfor bykjernen og fungere svært godt som et knutepunkt med sine to nivåer for tilkomst, der det er to innganger nede ved Storgata (en som vil være ca. midt på perrongen og en i enden av den) og en inngang oppe på nivå med torget i krysset Bredochsgate/Brannvaktsgate.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.