Kommunedirektøren har foreslått en konseptvalgutredning for hele skolestrukturen i Stavern, og hovedutvalget har satt en frist til like over sommeren.

En helhetsvurdering for alle skolene burde ha vært gjort før den siste skolestruktursaken for noen år siden, egentlig før kommunen begynte å bygge nye skoler etter «tøm, røm og riv»- tankegangen for mange tiår siden.

Mange kommuner har spart mye på å bruke, ta vare på og vedlikeholde/rehabilitere bl.a. sine gamle skoler. Det kunne også Larvik ha gjort. Bak en slik politikk ligger også en tanke om at skoler er viktige sosiale nav i lokalmiljøet (som ikke bør være for store), slik bl.a. Stig Hatlo skriver om.

Helhetsvurderingen som hovedutvalget nå vil bestille vil i alle fall koste en del penger og ta litt tid, hvis den skal bli troverdig! Jeg håper det ikke bare er virkningene på kommunens bedriftsøkonomi som skal vurderes, men også det som ofte kalles «ikke prissatte konsekvenser» (og derfor ofte settes lik null av politikere og økonomisjefer).

«Ikke prissatte konsekvenser» ble vel vurdert i skolebruksplanen, og resulterte i at vi i hovedsak skal beholde den skolestrukturen vi nå har. Dette gjelder i tillegg til sosiale momenter i lokalsamfunnet for eksempel kort avstand, trafikksikker atkomst til fots og med sykkel, også klima- og miljøkostnadene ved «røm, tøm og riv».

Konseptvalgutredning nå betyr «rykk tilbake til start» for skolene i Stavern – og det fører i alle fall til enda en utsettelse. I tillegg til ny usikkerhet for Jordet skole. En raskere og rimeligere vei kan være å sortere ut de alternativene som pga. «ikke prissatte konsekvenser» ventelig vil falle ut i innspurten. Det er vel det som allerede er gjort gjennom skolestruktursaken og vedtaket om å rehabilitere Stavernskolen?