Gå til sidens hovedinnhold

Respektløst av Bane NOR

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Prosjektdirektør Lars Tangerås i Bane NOR har i ØP 20. januar en kronikk om etatens innspill til Nasjonal Transport Plan (NTP) for 2022–2033 knyttet til utbygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen.

Vår skuffelse og undring er stor når Tangerås i kronikken begrunner Bane NORs anbefaling til NTP for perioden 2022–2033 på følgende måte:

«På Vestfoldbanen kan man altså få to tog i timen til Skien ved å bygge dobbeltspor på strekningen Stokke-Sandefjord, men uten å bygge sammenhengende dobbeltspor fra Tønsberg til Skien. Kanskje dette er godt nok også for neste generasjon? Det tror vi i Bane NOR at det er! Og ved å legge til rette for en trinnvis utbygging vil man senere kunne bygge ut ytterligere strekninger for å legge til rette for enda flere tog.»

Med dette utspillet skaper Bane NORs stor usikkerhet om sine egne IC planer gjennom Larvik. Dette er svært oppsiktsvekkende midt i innspurten for NTP 2022–2033 som legges fram i april, og kort tid etter at en så omfattende og krevende planleggingsprosess er gjennomført av samme etat. 6–7 års grundig arbeid og debatt blir fjernet nærmest med et pennestrøk.

I Larvik har problemstillinger omkring denne togstrekningen med tilhørende togstasjonsplassering vært på agendaen siden 2013. Gjennom 7 år har administrasjon og politikk jobbet hardt for å drive prosessen videre – hele tiden gjennom en grundig og saklig debatt. Hele Larvikssamfunnet har engasjert seg og bidratt gjennom utallige møter, workshops, høringer osv.

Bane NORs delaktighet og engasjement i prosessen har vært upåklagelig. Prosessen endte opp i en kommunestyrebeslutning 19. august 2019 der man vedtok Kongegata høy på strekningen Byskogen-Kleivertunnelen, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet at korridoren Stålaker øst legges til grunn på strekningen Byskogen-Sandefjord grense.

Bane NOR og Tangeraas sin kronikk er en særs lite egnet måte å formidle vesentlige endringer i statens samferdselspolitikk på i en så stor og viktig sak. Larvik er tross alt en kommune med over 47.000 innbyggere og et sentralt byområde i et av landets mest folkerike områder. Slike signaler om endringer burde kun skje etter en bred dialog med god forankring, både faglig og politisk.

Alle byområder trenger forutsigbarhet om viktige rammebetingelser for å kunne utvikle seg – alternativet blir usikkerhet, handlingslammelse og fravær av investeringsvilje. Realiteten i dette forslaget fra Bane NOR er at Larvik blir den eneste strekning uten dobbeltspor og moderne stasjonsområde i hele ytre-IC prosjektet. En betydelig «missing link».

Forslaget skaper en uholdbar situasjon for Larvik by, med båndlagte arealer gjennom byen og tilhørende usikkerhet og utsettelse av høyst påkrevde infrastruktur- og byfornyingsprosjekter i mange år framover. To tog i timen hver vei – samt flere høyhastighetstog i døgnet – på dagens linje over Indre havn gjennom Larvik er et stort hinder for en god og sunn byutvikling. Dette vil sette oss kraftig tilbake som by og kollektivknutepunkt.

Dersom staten ønsker å endre sine nye planer må det snarest settes i gang et fullfinansiert planleggingsoppdrag for å klargjøre konsekvenser og muligheter. Noe annet ville være respektløst overfor de langvarige, omfattende og krevende prosessene som kommunen, fylket og staten sammen har gjennomført de siste 7 årene. Dette er avgjørende for kommunens videre utvikling og for å ta ut det potensialet som planen utgjør i et regionalt Inter City perspektiv.

Store nasjonale infrastruktur prosjekter skal drive lokalsamfunnene våre framover, ikke sette de tilbake.

Kommentarer til denne saken