Ressurskrevende tjenester, igjen

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Kommunestyret skal igjen vedta et meget stramt budsjett. Og kommunedirektøren beskriver en virkelighet som gir oss tøffe valg hvis vi skal holde våre egne «nylig» vedtatte handlingsregler for kommuneøkonomien. Høyre har nå ledelsen i kommunen og var krasse i forrige periode for å få slike regler. Da var tonen at Ap og vi andre var «uansvarlige» og motvillige til å få vedtatt stramme regler for ikke å overinvestere/overforbruke i kommunen. Etter hissige debatter i Høyres regi vedtok kommunestyret klare handlingsregler, enstemmig! Men skal vi klare å følge disse må vi gjennom harde strukturtiltak eller innføre eiendomsskatt er kommunedirektørens klare beskjed til politikerne.

Så nå får vi se hva handlingsregler er verdt med H/Ap/Sp i ledelsen.

Vi er som kommune i år igjen i en pressa situasjon, pandemien kom i tillegg.

Men statsbudsjettet fra regjeringa med FrPs støtte gir ytterligere innstramminger. Og SV skjønner ærlig talt ikke hvordan H/KrF/V-regjeringa med FrP-støtte i år igjen kan stramme inn på det som omtales ressurskrevende tjenester. Her har staten de siste åra spart snart 2 mrd. kroner og den skyver regninga over på kommunene! Hvorfor?

I budsjettet for vår kommune kan vi lese:

«Kommunedirektøren vil igjen peke særlig på ordningen knyttet til finansiering av ressurskrevende tjenester. Finansieringen skjer her delvis med kommunale midler og delvis med refusjon fra staten.»

Og videre: «Ordningen gir Larvik kommune nå 50–55 mill. kr i refusjon hvert år og er med på å sikre tjenestene til en gruppe som har behov for til dels omfattende og ressurskrevende tjenester fra kommunen. Kommunedirektøren observerer også i dette forslaget til statsbudsjett at staten hever innslagspunktet for ordningen slik at det både blir færre kommunale tjenestemottakere som faller inn under ordningen og slik at kommunen får en reell reduksjon i refusjonen for de brukerne som fortsatt omfattes av ordningen. Samtidig er regelverket strammet inn betydelig i løpet av 2020, med en direkte økonomisk effekt for Larvik kommune på 14,5 mill. kr. Disse gjentatte reduksjonene i denne ordningen kan i utgangspunktet vanskelig oppfattes som annet enn et politisk signal gjennom statsbudsjettet om å bruke mindre ressurser på den samme gruppen. Men i presentasjonen av statsbudsjettet er det presisert at dette ikke får konsekvenser for brukerne, fordi disse har uendrede rettigheter i medhold av helse- og sosiallovgivningen. Den økonomiske utfordringen knyttet til dette overlates altså i sin helhet til kommunesektoren.»

Altså en villet politikk fra H/KrF/V-regjeringa med FrP-støtte og SV kunne ikke formulert dette bedre. I tillegg til de store vanskelighetene vi har for å få budsjettet for neste år til å gå i hop, må kommunen altså finne 14,5 mill. for å kunne gi de som trenger denne tjenesten det samme, ikke bedre, tilbud i 2021 enn de hadde i år! Og dette har skjedd hvert år de siste åra for denne tjenesten, samla innstramming for Larvik beløper seg sikkert til 50 millioner!

Hvorfor skjer dette? SV har i sitt alternative statsbudsjett satt inn 600 mill. kroner for å rette opp dette forholdet for Kommune-Norge.

Og det er ikke det eneste området innstramming skjer på, med samme statlige «taktikk»!

Staten er rik og kommunene blir gjort fattige av H/KrF/V med støttehjulet FrP.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken