– Etter dagens kjennelse kan vi fortsette arbeidet med å bygge et nytt, åpent og grønt regjeringskvartal. Det er jeg glad for, selv om det betyr at Y-blokka må vike, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

Norske arkitekters landsforbund og Fortidsminneforeningen har stevnet Kommunal- og moderniseringsdepartementet for retten. De mener at reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet og rammetillatelsen for rivingen ikke er gyldig.

Saken skal opp i Oslo tingrett i august, og de to organisasjonene ba derfor tingretten om et midlertidig forbud mot rivingen av Y-blokka inntil saken er behandlet.

Det sier altså tingretten nei til.

– Retten har kommet til at det ikke er sannsynlig at reguleringsplanen eller rammetillatelsen er ugyldig, heter det i kjennelsen.

Støtende

Statsbygg skal nå gå i gang med å sikre kunsten i bygget, som Larviks æresborger Carl Nesjar laget sammen med Erling Viksjø og Pablo Picasso har laget, slik at den kan tas vare på og integreres i det nye regjeringskvartalet, opplyser Astrup.

Saksøkerne mener imidlertid at det vil forringe den kunstneriske verdien om de fjernes fra bygget som de er en del av. De mener også at bygget i seg selv har viktig verdi for samfunnet, både symbolsk og arkitektonisk.

Saksøkernes advokat, Berit Reiss-Andersen, mener myndighetene har begått rettsanvendelsesfeil og saksbehandlingsfeil i saken og at vedtaket dermed er ugyldig.

– Det er svært mange som føler det støtende at man skal rive regjeringskvartalet, fordi destruksjonen av disse bygningene åpenbart også var terroristens mål, sa advokat Reiss-Andersen i rettsmøtet i saken i mars.

Les også

La Y-blokka stå

Gjør klart for riving

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har alt avvist alle klager på beslutningen. Etter planen skal Statsbygg starte rivingen i april for å forberede arbeidet med å bygge et nytt regjeringskvartal.

Statsbygg er fornøyd med tingrettens kjennelse.

– Vi er glad for at retten har slått fast at det ikke er sannsynlig at det er forhold som gjør at reguleringsarbeidet ikke er gyldig. Nå skal vi diskutere dette med departementet, men utgangspunktet nå er at vi fortsetter arbeidet med å gjøre klart for riving og sikre kunsten, sier administrerende direktør Harald Nikolaizen til Aftenposten.