Lånte ut bilen til en som ikke hadde «lappen» - det ble dyrt

Mennene lånte ut bilene sine uten å forvisse seg om at de som skulle kjøre hadde «lappen».