Gå til sidens hovedinnhold

Rettferdig grønt skifte nå

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi står ved et veiskille i miljø- og klimapolitikken. Den grønne omstillingen kan ikke utsettes lenger, vi kan ikke fortsette å vente og håpe det skjer av seg selv – vi må handle nå. Det grønne skiftet er helt nødvendig, og SV er utålmodige etter å få til forandring.

SV har hatt landsmøte forrige helg, og selv om vi satt foran hver vår skjerm rundt om i landet, jobbet vi godt sammen og har vedtatt et nytt program med tydelig rød og grønn politikk for framtida. Det røde og det grønne må henge sammen for å få til et rettferdig grønt skifte.

Norge må ta ansvar og være pådriver mot en bedre framtid, og ta vår del av ansvaret for å redde klimaet. Vi har vært avhengig av oljen alt for lenge - nå har tiden kommet for å bruke kompetansen og ressursene våre til å ligge i front av framtidens bærekraftige økonomi. Hvis ikke vi kommer oss ut av fossilalderen legger vi grunnlaget for arbeidsløshet og industridød i Norge, og det er bare nye, grønne oppgaver for industrien og næringslivet vårt som vil ruste Norge for framtiden. I Norge har vi høy kompetanse på felt som offshore og maritim industri, dette er noe som gir oss en god posisjon for å utvikle bærekraftige løsninger for flytende havvind, nullutslippsfartøy og andre framtidsretta løsninger.

Mens resten av verden bruker koronakrisen på å bygge nye næringer og grønn energi, har Norge blitt hengende etter. Andre land har møtt koronakrisen med store, grønne investeringer, mens Norge har stått stille og sett på. Regjeringen har lagt frem en klimamelding som bare tar oss halvveis til deres eget klimamål. Det holder ikke. Vi trenger en plan, og heldigvis for både Jonas og Trygve (og resten av verden) har SV en slik plan! SV har en plan for et rettferdig grønt skifte – for hvordan vi skal være både et nullutslippssamfunn, en industrinasjon og en sterk velferdsstat.

Det grønne skiftet må også være rødt. Mens høyresiden vil ha et grønt skifte på markedets premisser, er fellesskapet motoren i SVs plan for det rettferdig grønne skiftet. Vi må få ned både utslippene og forskjellene – vi vil kutte utslipp, bygge samfunnet og dele mer rettferdig.

Det finnes en risiko for at miljøavgifter kan slå skjevt ut sosialt og geografisk, og vi må sikre at klimatiltakene minsker forskjeller, ikke øker dem. SV vil innføre en grønn folkebonus – som innebærer en høyere avgift på det som forurenser, men med en innebygd omfordeling der folk med lavinntekt får tilbake avgiftene gjennom en grønn sjekk.

SV tar ansvar for å ta vare på både klima, miljø, folk og samfunn. Vi vil verne mer skog og mer hav. Vi skal kutte utslipp, bygge samfunnet og sikre en rettferdig omfordeling. Vi trenger et grønt samfunn for de mange – ikke et grått et for de få.

Kommentarer til denne saken