Slik som prisystemet på strøm på spotprismarkedet er nå, så vil det kreves betalt, i ytterste konsekvens, veldig forskjellige beløp i Norge for samme antall kwh. Det kan medføre at naboen din/min kan måtte betale mye mer pr. kwh enn du/ jeg, eller motsatt.

Hva om for eksempel en dagligvareforreting drev på samme måte: Du/jeg må betale mye mer for en vare enn den som kommer som nestemann, eller motsatt. Slik er det ikke, heldigvis. Men slik er det på altså på strøm. Tenk på alle som har store problemer med å betale de meget høye fakturaer som kommer fra strømselskapene. Dette er et meget urettferdig system, og burde gjøres noe med.