Risikerer dagbøter igjen hvis de ikke river: – Vi har sendt et flyfoto

VIL FJERNE: Larvik kommune krever at grunneier fjerner den gamle Tønsberg-brygga (t.v.) og en murplatting i Nevlunghavn. Grunneier Rigmor Urdshals vant i retten i fjor høst, da det ble avgjort at dette er innmark og ikke utmark. Dommen er anket.

VIL FJERNE: Larvik kommune krever at grunneier fjerner den gamle Tønsberg-brygga (t.v.) og en murplatting i Nevlunghavn. Grunneier Rigmor Urdshals vant i retten i fjor høst, da det ble avgjort at dette er innmark og ikke utmark. Dommen er anket. Foto:

I fjor tapte Larvik kommune tvistesaken med familien Urdshals i Nevlunghavn. Saken ble anket, og nå krever kommunen igjen at stupebrett og murplatting rives.

DEL

– Vi har fått pålegg om å rive stupebrettet, som i realiteten er en brygge. Hvis man stuper der, dør man, det går jo rett i fjellet, understreker Arild Urdshals Schjeldrup overfor Østlands-Posten.

26. juni sendte Larvik kommune et brev til grunneier Rigmor Urdshals, der de stadfester pålegget om riving av ulovlig oppført stupebrett og murplatting utenfor Brunlanesveien 1502, nederst i «Havna».

Konflikten har pågått i flere år, og så sent som i august i 2019 kom det et lignende varsel om pålegg og tvangsmulkt. Da ble det som om utsatt frist, og det ble det også i oktober i fjor. I november sendte familien Urdshals inn en søknad om dispensasjon, men i mars i år ble søknaden avslått fordi den blant annet ikke var korrekt nabovarslet.

«Da vi ikke kan se at tiltaket er rettet, har bygningsmyndigheten i kommunen delegert fullmakt fra kommunestyret til å fatte følgende vedtak:

1) Pålegg om retting.

2) Ilegging av tvangsmulkt».

I brevet til Urdshals varsles det om en engangsmulkt på 5.000 kroner og løpende dagbøter på 500 kroner fra 31. august dersom tiltakene ikke er fjernet.

Mener det ble bygget før 1965

Arild Urdshals Schjelderup bekrefter at saken fra i fjor høst – som handlet om om arealet utenfor boligen er utmark eller innmark – er anket av kommunen, og at kommunen samtidig nå har varslet pålegg om riving av brygga og murplattingen.

– Det er altså ikke et stupebrett, men en Tønsberg-brygge som har blitt brukt til båter som er lagt til. Nå er den helt ødelagt, slik at det bare er rammene som står igjen. Vi har sendt et flyfoto til kommunen som viser at den ble bygget før 1965, understreker Urdshals Schjeldrup overfor Østlands-Posten.

I 1965 kom den midlertidige nye nasjonale strandloven om begrensninger for bygging i strandsonen. Den ble permanent i 1971, og gir et generelt forbud mot inngrep i naturen i det såkalte 100-metersbeltet fra sjøen.

Urdshals Schjelderup har engasjert advokat i forbindelse med påleggene, og forteller at familien ikke engang har fått svar på bildet som er sendt inn, som de mener beviser at tiltakene er gjort før loven trådte i kraft, og synes det er merkelig håndtering av kommunen.

Stengsel Nevlunghavn Smettet

Stengsel Nevlunghavn Smettet Foto:

Fare for ras

Når det gjelder murplattingen som kommunen også vil ha fjernet, forteller han at den ble godkjent av kommunen for cirka 20 år siden, og at representanter fra kommunen har vært på befaring en rekke ganger i løpet av årene, uten at det har blitt påpekt.

– Det skjer altså først i forbindelse med befaringer i forkant av rettssaken i fjor. Muren de hevder er ulovlig, er en del av sikkerheten for en hytte som ligger på eiendommen. Den består av to bruksnummer, en hytte og en enebolig. Hvis vi tar bort muren, vil hele hagen forsvinne når det blir høststorm, forklarer Arild Urdshals Schjelderup.

Familien kan fortsatt sende inn en dispensasjonssøknad for prosjektene, eller klage saken inn til Fylkesmannen. Hvis de sender søknad om dispensasjon på nytt, blir tvangsmulkten utsatt igjen mens saken behandles.

Retten mente det er innmark

Fortidsminneforeningen Vestfold er blant dem som har reagert på det de kaller stengsler i utmark og strandsone med begrunnelsen at de truet kystkulturhistoriske og landskapsmessige verdier. Den uttalelsen kom i høringssvaret 20. mai 2019, og viste til at stien forbi eiendommen til Urdshals var en hevdvunnen ferdselsåre.

Senere slo Vestfold tingrett fast at området skulle betegnes som innmark, fordi det ikke var tvil om at de som passer eiendommen på utsiden av verandaen, har betydelig innsyn og at «bruker presses helt inn mot husveggene for å unngå innsyn».

«Folk stopper opp og kikker inn. De er nysgjerrige på huset. Noen tar seg en tissepause, mens andre bader nakne. Det er ikke det at jeg har noe imot folk, men det er ikke trivelig å stirre inn i øynene på fremmede hele dagen. Det er stort sett ingen steder jeg kan oppholde meg uten å måtte forholde meg til folk som går forbi», forklarte Rigmor Urdshals da hun vitnet.

Sorenskriver Jørn Holme skrev i dommen at det å bruke svabergene for familien ble så å si umulig når de samtidig brukes som gangsti av så mange.

Denne dommen anket altså Larvik kommune, og saken kommer opp i Agder lagmannsretts lokaler i Tønsberg 8. september.

– Tilsynssaken har pågått over lengre tid, og den og rettssaken er uavhengig av hverandre, understreker byggesakssjef i Larvik kommune, Cathrine Wærvågen.

Utover det ønsker hun ikke å kommentere at Larvik kommune har anket fjorårets dom i tingretten, og viser til kommuneadvokaten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken