Gå til sidens hovedinnhold

Risøya og kommunens økonomiske ansvar

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En kan selvfølgelig ha forskjellige meninger om utbygging av de to boligfeltene mellom Risøyaveien og Børrestadbukta. Likeså om hvordan det skal ryddes opp i den gamle søppelfyllinga, og hvordan det unike våtmarks- og gruntvannsområdet i Børrestadbukta skal sikres.

Hvis utbygging er den beste løsningen, er neste spørsmål hvordan søppelfyllingen skal fjernes, hvem skal betale, og hvor nær Børrestadbukta bebyggelsen kan legges samt sikring mot utlekking av forurensning til våtmarksområdet.

Kommunens økonomiske ansvar bør bekymre både politikere og innbyggere.

Sverre Sundsten har i telefonsamtaler med flere forsikret at han vil dekke alle kostnader ved opprydding i søppelfyllingen. Her brukte ikke kommunestyreflertallet den muligheten formannskapet hadde vedtatt for å sikre best mulig at kommunen ikke får en «økonomisk baksmell» ifm. oppryddingsjobben. Rekkefølgebestemmelsene sikrer at oppryddingen må utføres før det kan bygges. I en utbyggingsavtale kan utbygger skrive under på at han dekker alle kostnader. Vi får håpe han står ved det han har lovet når utbyggingsavtalen skal underskrives. Likevel kan kommunen få et økonomisk ansvar dersom det oppstår problemer med gass, sigevann eller lignende etter at folk har flyttet inn, spesielt etter at garantitiden har utløpt. Jeg krysser fingrene!

Plan- og bygningsloven gir rammer for hvordan det økonomiske ansvaret ved utbygging kan fastlegges/fordeles mellom utbygger og kommunen. Kommunestyreflertallet var visst ikke interessert i å sikre seg best mulig mot økonomisk ansvar innenfor disse rammene. Kan dette også ha en ideologisk begrunnelse? Høyreregjeringen er tydeligvis generelt opptatt av å gjøre det så enkelt som mulig og så rimelig som mulig for utbyggere, selv om det skulle gå på bekostning av viktige nasjonale interesser, som bevaring av naturmangfoldet, eller å sikre at kostnader ved utbygging ikke veltes over på det offentlige, for eksempel på kommunekassa.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.